@andro__metamorphose

角都 ĸaĸυzυ

Ask @andro__metamorphose

Sort by:

LatestTop

Ktoś tak stary jak Pan już dawno powinien leżeć pod ziemią...

ifeelembarrassed’s Profile PhotoInojin Yamanaka⠀⠀⠀⠀💴⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̷I̷'̷m̷ ̷c̷o̷m̷i̷n̷g̷ ̷b̷a̷c̷k̷ ̷h̷o̷m̷e̷.̷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀៛⠀⠀⠀⠀ I zrezygnować z tych wszystkich monet
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀៛⠀⠀⠀⠀ Papierków; ⠀pieniędzy, które czekają,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀៛⠀⠀⠀⠀ By tylko ktoś⠀ się nimi⠀ odpowiednio
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀៛⠀⠀⠀⠀ Zaopiekował?⠀⠀ Moje uczucia kieruję
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀៛⠀⠀⠀⠀ Tylko w jedną stronę; w ICH stronę.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀៛⠀⠀⠀⠀ N̳i̳k̳t̳⠀ ̳i̳n̳n̳y̳⠀ ̳n̳i̳e̳⠀ ̳j̳e̳s̳t̳ ̳⠀w̳a̳s̳ ⠀w̳a̳r̳t̳.̳ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bądź przydatny i ⠀⠀⠀⠀ZDYCHAJ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Niech Twoje ciało dostarczy mi więcej
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Szeleszczącej ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀przyjemności.
Ktoś tak stary jak Pan już dawno powinien leżeć pod ziemią

Kogo widzą moje oczy.

AnonLvlProo’s Profile PhotoItachi Uchiha.
╔════════════════════════════════════╗
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Twoje⠀⠀ oczy ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ ʲᵉᵈᵉᶰ ᶻ ᵗʷᵒᶤᶜʰ ᵍˡᵒʷᶰʸᶜʰ ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐᵒʷ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᶻᵃˢ ʲᵉ ˢᵖʳᶻᵉᵈᵃᶜ ―
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶰᵃʷᵉᵗ ʲᵉᶻᵉˡᶤ ˢᵃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀chore.
╚════════════════════════════════════╝
Kogo widzą moje oczy

Kakuzu, mam dla Ciebie pieniądze.

⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵍᶤᵛᵉ ᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵒᶰᵉʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ᶤ ᶜᵃᶰ ᶜᵘᵗ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠʳᵉᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀$
Kakuzu mam dla Ciebie pieniądze

Ne ne Kakuzu-Sama jak zwykle tylko o pieniądzach myśli

portuamoryo’s Profile Photo†Karin†
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀$⠀『⠀ @ohhmyjashin ⠀』
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀ᴾᵒᵈᵒᵇⁿᵒ ᵖⁱᵉⁿⁱᵃᵈᶻᵉ ˢᵃ ᵗʸˡᵏᵒ ˢʳᵒᵈᵏⁱᵉᵐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀ᴮʸ ᵐᵒᶜ ᵖʳᶻᵉˢᵗᵃᶜ ᵐʸˢˡᵉᶜ ᵒ ᵖⁱᵉⁿⁱᵃᵈᶻᵃᶜʰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀ᴺᵃʲʷⁱᵈᵒᶜᶻⁿⁱᵉʲ ᵐⁿⁱᵉ ˢⁱᵉ ᵗᵒ ⁿⁱᵉ ᵗʸᶜᶻʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇʸ ʲᵉ ᶻᵈᵒᵇʸᶜ ˢᵖʳᶻᵉᵈᵃᵐ ᶰᵃʷᵉᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀HIDANA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ne ne KakuzuSama jak zwykle tylko o pieniądzach myśli

Cytat ?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂⠀💴
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PIENIADZE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢᶻᵏᵒᵈᶻᵃ ᶻᵈʳᵒʷᶤᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗z̳w̳l̳a̳s̳z̳c̳z̳a̳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵏᶤᵉᵈʸ ᶤᶜʰ nie ma.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Cytat

Czy mam się zacząć bać o swoją głowę? (serce też ;__;) Tak przy okazji widzę że niedawno miałeś urodziny więc... wszystkiego... najlepszego ^^

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᶤᵉ.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⎬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴇᴢᴇʟɪ ᴛᴡᴏᴊᴀ ɢʟᴏᴡᴀ ᴅᴀ ᴍɪ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PIENIADZE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀― sᴋᴏʀᴢʏsᴛᴀᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴇᴢᴇʟɪ ɴɪᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Z̲A̲B̲I̲J̲E̲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴢᴀ ʙʏᴄɪᴇ ɴɪᴄ ɴɪᴇ ᴡᴀʀᴛᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PRZESZKODA.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᶻᶤᵉᵏᵘʲᵉ.
Czy mam się zacząć bać o swoją głowę serce też  Tak przy okazji widzę że

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 長命
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ C̷h̷ō̷m̷e̷i̷
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ D҉l҉u҉g҉o҉w҉i҉e҉c҉z҉n҉y҉
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
長命
   Chōmei

Language: English