@rAytEeaskfm

From X

What others replied to:

cho cậu 4 giây để chuẩn bị tinh thần thích tớ đó.

show all (17)

Language: English