Ask @BepHai:

=(( tôi cũng không biết, thật sự rất rối

Làm rõ ràng đi k chỉ mệt cho cả đôi thôi

View more

+1 answer in: “Tôi cùng 1 ng cùng tuổi yêu nhau Tôi là mối tình đầu của cậu Cậu luôn seen tn tôi và mải rep tin nhắn trong 1 gr chat có cả tôi và cậu cùng vs cô cr cũ của cậu ấy tôi đã không nhắn tin vs cậu ấy gần 3 ngày nhưng cậu ấy cũng không chủ động hỏi thăm Liệu có phải t đang bị trêu đùa?”

Tôi cùng 1 ng cùng tuổi yêu nhau Tôi là mối tình đầu của cậu Cậu luôn seen tn tôi và mải rep tin nhắn trong 1 gr chat có cả tôi và cậu cùng vs cô cr cũ của cậu ấy tôi đã không nhắn tin vs cậu ấy gần 3 ngày nhưng cậu ấy cũng không chủ động hỏi thăm Liệu có phải t đang bị trêu đùa?

Chắc chỉ là người thay thế :))

View more

+1 answer Read more
Next