@Lady_of_Destruction

⠀⠀✾⠀⠀⊰⠀⠀şᴀʜ-ı ʜᴜʙᴀɴ

Ask @Lady_of_Destruction

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀F⠀R⠀I⠀E⠀N⠀D⠀S ⠀⠀O⠀ R ⠀⠀E⠀N⠀E⠀M⠀I⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀❯❯❯⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/friends__or__enemies__05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀❪ @promilussemilus
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵍᵒᵈᵈᵃᵐᶰ ⠀⠀ʳᶤᵍʰᵗ,⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀ˢʰᵒᵘˡᵈ⠀⠀ᵇᵉ⠀⠀ˢ ᶜ ᵃ ʳ ᵉ ᵈ⠀⠀ᵒ ᶠ⠀⠀ᵐ ᵉ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
FRIENDS O R

Otrzymujesz wiadomość, a wraz z nią lekko już wyblakły liścik z imieniem i adresem. https://justpaste.it/mysterious_letter_sah_huban

empireofcihangirfate’s Profile Photo✾ LOS ✾
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ M⠀Y⠀S⠀T⠀E⠀R⠀I⠀O⠀U⠀S ⠀⠀L⠀E⠀T⠀T⠀E⠀R
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯⠀⠀⠀ https://justpaste.it/mysterious__letter___01
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀ᵖʳᵒᵐᶤˢᵉˢ⠀⠀⠀⠀ʷᵉ⠀⠀⠀ᵐᵃᵈᵉ⠀⠀⠀ʷᵉʳᵉ⠀⠀⠀ᶰᵒᵗ⠀⠀⠀ᵉᶰᵒᵘᵍʰ
⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀⠀ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ ⠀⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀⠀ʷᵉ ⠀⠀ˢᵒˡᵈ ⠀⠀⠀ʷᵉʳᵉ⠀⠀⠀ᶰᵉᵛᵉʳ⠀⠀⠀ᵏᶰᵒʷᶰ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
Otrzymujesz wiadomość a wraz z nią lekko już wyblakły liścik z imieniem i

°•♡ https://justpaste.it/Huricihan__Sah__V ♡•°

ottoman_angel’s Profile Photo✾.⠀Huriçihan Sultân || Z. ||
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀B⠀L⠀O⠀O⠀D ⠀⠀⠀⠀⠀T⠀I⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Huricihan__Sah__VI
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀⠀ᶤ ⠀⠀ᶜᵒᵘˡᵈᶰ'ᵗ ⠀⠀⠀ˢᵗᵃᶰᵈ⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀ᵖᵉʳˢᵒᶰ ⠀⠀ᶤᶰˢᶤᵈᵉ ⠀⠀ᵐᵉ
⠀⠀⠀ᶤ ⠀⠀⠀⠀ᵗᵘʳᶰᵉᵈ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵃˡˡ⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᶤʳʳᵒʳˢ ⠀⠀⠀⠀ᵃʳᵒᵘᶰᵈ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
httpsjustpasteitHuricihanSahV

People you may like

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀C⠀O⠀N⠀S⠀E⠀Q⠀U⠀E⠀N⠀C⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Mihrimah_x_Sah_II
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀❪ @quxxxn_xxx
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ʷʰᵉᶰ ⠀⠀ʷᵉ ⠀⠀ᵗʳʸ ⠀⠀ᵗᵒ ⠀⠀ʰᶤᵈᵉ ⠀⠀ᵒᵘʳ⠀⠀⠀ᶤᶰᶰᵉʳᵐᵒˢᵗ ⠀⠀⠀ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ,
⠀⠀⠀ʷᵉ ⠀⠀⠀ᵇᵉᵗʳᵃʸ ⠀⠀⠀ᵒᵘʳˢᵉˡᵛᵉˢ ⠀⠀⠀ʷᶤᵗʰ ⠀⠀⠀ᵃˡˡ⠀⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀⠀ᵒᵘʳˢᵉˡᵛᵉˢ.
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
CONSEQUENCES

https://justpaste.it/Huricihan__Sah__III

ottoman_angel’s Profile Photo✾.⠀Huriçihan Sultân || Z. ||
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀B⠀L⠀O⠀O⠀D ⠀⠀⠀⠀⠀T⠀I⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Huricihan__Sah__IV
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀ᵖʳᵒᵐᶤˢᵉˢ⠀⠀⠀⠀ʷᵉ⠀⠀⠀ᵐᵃᵈᵉ⠀⠀⠀ʷᵉʳᵉ⠀⠀⠀ᶰᵒᵗ⠀⠀⠀ᵉᶰᵒᵘᵍʰ
⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀⠀ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ ⠀⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀⠀ʷᵉ ⠀⠀ˢᵒˡᵈ ⠀⠀⠀ʷᵉʳᵉ⠀⠀⠀ᶰᵉᵛᵉʳ⠀⠀⠀ᵏᶰᵒʷᶰ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
httpsjustpasteitHuricihanSahIII

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀F⠀R⠀I⠀E⠀N⠀D⠀S ⠀⠀O⠀ R ⠀⠀E⠀N⠀E⠀M⠀I⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀❯❯❯⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/friends__or__enemies__03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀❪ @promilussemilus
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵍᵒᵈᵈᵃᵐᶰ ⠀⠀ʳᶤᵍʰᵗ,⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀ˢʰᵒᵘˡᵈ⠀⠀ᵇᵉ⠀⠀ˢ ᶜ ᵃ ʳ ᵉ ᵈ⠀⠀ᵒ ᶠ⠀⠀ᵐ ᵉ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
FRIENDS O R

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀F⠀R⠀I⠀E⠀N⠀D⠀S ⠀⠀O⠀ R ⠀⠀E⠀N⠀E⠀M⠀I⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀❯❯❯⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/friends__or__enemies__01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀❪ @promilussemilus
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵃˡˡ ⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵃᵖᵖʸ⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵉˢ ⠀⠀⠀⠀ᵃʳᵉ ⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀⠀⠀⠀ˢᵃᵐᵉ,
⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀ᵃˡˡ ⠀ᵘᶰʰᵃᵖᵖʸ ⠀ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵉˢ ⠀ᵃʳᵉ ⠀ᵘᶰʰᵃᵖᵖʸ⠀ᶤᶰ⠀⠀ᵗʰᵉᶤʳ⠀⠀ᵒʷᶰ⠀⠀ʷᵃʸ.
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
FRIENDS O R

❁⠀ https://justpaste.it/Huricihan__Sah__I ⠀❁

ottoman_angel’s Profile Photo✾.⠀Huriçihan Sultân || Z. ||
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀B⠀L⠀O⠀O⠀D ⠀⠀⠀⠀⠀T⠀I⠀E⠀S
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Huricihan__Sah__II
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀⠀ᶤ ⠀⠀ᶜᵒᵘˡᵈᶰ'ᵗ ⠀⠀⠀ˢᵗᵃᶰᵈ⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀ᵖᵉʳˢᵒᶰ ⠀⠀ᶤᶰˢᶤᵈᵉ ⠀⠀ᵐᵉ
⠀⠀⠀ᶤ ⠀⠀⠀⠀ᵗᵘʳᶰᵉᵈ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵃˡˡ⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᶤʳʳᵒʳˢ ⠀⠀⠀⠀ᵃʳᵒᵘᶰᵈ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
httpsjustpasteitHuricihanSahI

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀F⠀O⠀L⠀L⠀O⠀W⠀⠀⠀T⠀H⠀E⠀⠀⠀W⠀O⠀R⠀L⠀D
⠀⠀
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯⠀⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/follow_the_world_01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀❪ @Sweet__like__Angel
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ᵍᵒᵈᵈᵃᵐᶰ ⠀⠀ʳᶤᵍʰᵗ,⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀ˢʰᵒᵘˡᵈ⠀⠀ᵇᵉ⠀⠀ˢ ᶜ ᵃ ʳ ᵉ ᵈ⠀⠀ᵒ ᶠ⠀⠀ᵐ ᵉ
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
FOLLOWTHEWORLD

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀şᴀʜ-ı⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴜʙᴀɴ ⠀⠀⠀⠀⠀sᴜʟᴛᴀɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀https://jpst.it/2LrOO ⠀ ⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴜᴄʜᴇss ⠀⠀⠀⠀⠀ᴏғ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴀɴɪsᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ ˢᵘˡᵗᵃⁿᵃ⠀ʷⁱᵗʰ⠀ᵃ⠀ᵇˡᵉᵉᵈⁱⁿᵍ⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀⠀⠀❫

şᴀʜıʜᴜʙᴀɴ

Language: English