@SUNSUMMON3R

⎰‘゚sol koroleva.

Ask @SUNSUMMON3R

Sort by:

LatestTop

Będzie discord dla autorów?

Jeśli tylko wyrażą taką chęć, nie widzę problemu!

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀☼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/shadowandbone_baza
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Z przyjemnością przedstawiam⠀⠀nową
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bazę, w najbliższym czasie zaktualizuję
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ją o ⠀poszukiwane ⠀postaci. ⠀⠀Na ten
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀moment ⠀⠀zachęcam⠀⠀ gorąco⠀⠀ do
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dołączenia w nasze progi! ⠀Gwatantuję
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dobrą zabawę, ⠀chętnych wątkowiczów
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i piękny, magiczny świat!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀☼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @SVV33T_FAC3https://jpst.it/398rS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Who's in the shadows?⠀Who's ready to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀play?⠀ Are we the hunters?⠀Or are we
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the prey? There's no surrender.⠀⠀ And
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀there's⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ no⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀escape.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀THIS IS⠀A WILD GAME⠀OF SURVIVAL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.⠀. ⠀.⠀.⠀.⠀.⠀. ⠀.
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ALINA THE BRIGHT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀☼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀They⠀ wanted⠀ a Grisha queen.⠀⠀Mal
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wanted a commoner queen.⠀And what
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀did I want?⠀Peace for Ravka. A chance
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to sleep easy⠀ in my bed⠀without fear.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀An end to⠀ the guilt ⠀and dread⠀that I
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀woke toevery morning. There were old
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wants too, ⠀to be loved for⠀who I was,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOT WHAT I COULD DO
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
ALINA THE BRIGHT

Language: English