@cobemaket659

Lê Thị Uyên

What others replied to:

Trường học là một xã hội thu nhỏ, bạn nghĩ sao ?

show all (18)

Đó cũng là một ý kiến đúng. Ai cũng phải trải qua xã hội thu nhỏ rồi bước ra một xã hội lớn hơn.
Rất đúng luôn ạ, nhất là đại học. M nghĩ vì thế nên người ta mới khuyên nên đi học đại học trước khi bước chân ra mtrg ngoài kia
Gia đình là tế bào của xã hội. Trường học giống như xã hội thế giới thu nhỏ, nhưng quan trọng là cải tiến như thế nào để phát triển, chứ không phải là đi lùi.
Trường học là một xã hội thu nhỏ bạn nghĩ sao

Language: English