@id753127031704308

tmtn

Ask @id753127031704308

Sort by:

LatestTop

Đúng người đúng lúc bạn đừng cảm thấy thiếu cô ấy cái gì. Quan trọng là bạn cùng cô ấy cùng nhau làm được những gì ở phía trước. Đừng cảm thấy mặc cảm ở bản thân mà bỏ lỡ cô ấy. 😞

Hãy trân trọng cô ấy,đừng bỏ lỡ cô ấy.

Nếu bạn có máy thời gian, bạn sẽ đi về quá khứ hay đến tương lai?

Đến tương lai nhen

Language: English