@MinhAnh649

Đồng Minh Ánh

What others replied to:

Yêu một người mù quáng là ntn?

show all (17)

Là yêu đến độ bỏ qua mọi red flags, cứ đâm đầu vào dù biết mối quan hệ này độc hại về thể chất lẫn tinh thần và các vấn đề khác trong cuộc sống của mình.
24/24 là ng đó, đi chơi cũng nhớ tới, đủ các loại sợ , xa 1s là đi kiếm , tìm đủ mọi cách cho ng đó vui

Language: English