Ask @korelmis:

16 yaşındayken kaçırılıp 2 ay boyunca korkunç yollarla işkence edilen ve öldürülen bir kıxın hikayesini okudum. Allah neden o yaşta birinin başına böyle bir felaketin gelmesine izin vermiş anlayamıyorum. Allah masum birine kaldıramayacağı acıyı neden verir ki?

Bu dünya bir rüya gibidir... Kimi için korkunç bir kabus gibi geçiyor; kimi ise hiç bitmesin istiyor... Belki bir gün, gördükleri o korkunç kabustan uyananlar, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerle hoşnut olacakken ve (tıpkı dünyada iken gördüğümüz kabuslarda olduğu gibi) uyandıkları kabusu tamamen geride bırakacakken; hiç bitmesin istedikleri rüyalarından uyananlar, hallerine acıdıkları insanların yerinde olmak isteyecekler! Bizim inancımıza göre, cehennem; dünyayı birileri için cehenneme çevirenlerin bulacakları karşılıktır! Allah, yapılan her şeyin karşılığını hakkıyla vermeye kadirdir!

View more

Nisa 25'te neden esir bir kadınla evlenmek için aile izni gerekiyor ve fuhuş yapan esir kadınlara ceza indirimi yapılıyor?

Esir statüsündeki bir kadınla evlenirken, onun fidye vermekle mükellef olduğu kişinin/ailenin de onayının alınması gerekir. Çünkü nikah, kölelik hukukunu ilgilendiren bir sözleşmedir. Böyle kimseler için zina cezasının daha az olması, o dönemin sosyal yapısının bir sonucu olarak, bu kimselerin söz konusu cürümden imtina etme istidadının nispeten zayıf oluşundan dolayı olabilir. En doğrusunu Allah bilir.

View more

Bildiğim kadarıyla bazı durumlarda delil bulunamıyor, ya da belli kesimlere yakınlarsa yüksek kesimden arkadaşları olayın üstünü örtüyorlar. Artık hukuktan da medet gelmiyorsa insan hükmü kendi verip hayatını çöpe mi atmalı yoksa bir şey yapabileceği bir günün umuduyla beklemeli mi karar veremiyorum

Tecavüzü ne şekilde olursa olsun engellemek; meşru müdafaadır.

View more

Peki bazı bireylerin (karakterlerin değil) gerçeği araması, bazılarının ise yanlışı güzel görmeye çalışması yaratılışlarından mı kaynaklıdır yoksa açıklamanın imkansız olduğu bir mekanizma yoluyla bu en baştaki nötr bireyler kendi içlerinde sebepten bağımsız seçim yaratabilmektedir miler?

Aynı ailede (dolayısıyla çevrede) yetişmiş ve benzer genetik yapıya sahip kardeşler arasında, bu bağlamda farklılıklar olması ya da genel olarak her ırkta, her kültürde, her bölgede, her soyda "iyi" ve "kötü" olarak vasıflandırılabilecek insanların bulunması nedeniyle, ikinci söylediğinizin geçerli olduğunu düşünüyorum.

View more

Peki sizce eğer her insanın sınaması, gücüyle orantılıysa, insanların aynı özgür iradeye ve karakterlerine uygun sınamalara rağmen apayrı seçimler yapabilmeleri bilinçlerinin ayrı (farklı değil) oluşuna mı bağlıdır? Öbür durumda her insan aynı iradeyle aynı adil sınavda aynı sonucu alırdı sonuçta

Ayrı "birey"ler olduğumuz için, tercihlerimiz de aynı olmayabiliyor haliyle...

View more

Fiziksel olması mümkün mü peki? Sorma sebebim şu, normal zinada vurulacak sopanın bir sayısı bir sonu var ama nisa 16daki durum tövbeye kadar sürdüğünden biri tövbe edene kadar adama sopa vurmak fazla değil mi, böyle bir durumda verilen tövbe ne kadar samimi olur diye düşündüm

Fiziksel de olabilir. Zina, aleni olarak (en az 4 kişinin göreceği şekilde) yapılmadıkça ya da zinaya şahit olan kişi zina yapanın kocası ya da karısı olmadıkça, toplumu ilgilendirmez. Zina cezaları; aleni olarak zina yapılmasını engellemeye veya evlilik hukukunu korumaya yönelikti.

View more

https://twitter.com/netleselim/status/1052615471244152832 bu flood beni islam'ın yerel olduğuna net ikna etti diyebilirim. apaçık ayetler var. tek kelime arapça bilmeyen birisiyim. sanırım ayetteki ''açıklanmalı değil miydi'' defisine ben de sahibim.

Kuran, putperest Arap toplumunu tevhide yönlendirmek, onlara ahiret şuuru aşılamak ve birtakım yanlış gelenekleri ortadan kaldırıp güzel ahlak ilkelerini ikame etmek gayesiyle; açık-anlaşılır, Arapça bir "davet" olarak indirilmiştir. Bizler de Müslümanlar olarak bunun böyle olduğuna iman ediyoruz. Sadece Muhammed'in elçiliğine değil; Adem'in, İsa'nın, Nuh'un, Musa'nın, İbrahim'in, Hud'un... elçiliğine de... Şahsen, Muhammed'in mücadelesi ile İbrahim'in mücadelesi arasında bir fark görmüyorum ya da Firavun'un ve Velid b. Muğire'nin zorbalığı arasında...

View more

Tanrı desin ki seveceksen kuşu böceği doğayı insanları sev yardım et işin rast gitsin sevmeyeceksen de kendi haline bırakıyorum seni desin öyle ateşlerde yakmak sonsuza kadar cehennemde tutmak vs gibi cezaları olmamalıydı

"Gerçek şu ki; Allah, bir zerre miktarı kadar bile zulmetmez! Bir iyilik olsa onu katlayarak artırır ve katından çok büyük bir mükafat verir!" (4/40) "...Her kim de kötülükle gelirse, ancak misliyle karşılık verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar!" (6/160) "Allah insanlara asla zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler!" (10/44) "Her kim güzel bir şey yapmış ise, kendisi için (yapmış olacak); her kim de kötülük yapmışsa kendi aleyhine (yapmış olacak); Rabbin, kullar için zalim değildir!" (41/46)
Bu dünyada mal biriktirip de, açlara yardımcı olmayan insanların; ahirette doymaları beklenebilir mi? Dünya menfaati için savaşları körükleyenlerin ve insanların diri diri yanmasına yol açanların bulacakları karşılık, ateşten başka ne olabilir?

View more

Next