Ask @korelmis:

https://twitter.com/netleselim/status/1052615471244152832 bu flood beni islam'ın yerel olduğuna net ikna etti diyebilirim. apaçık ayetler var. tek kelime arapça bilmeyen birisiyim. sanırım ayetteki ''açıklanmalı değil miydi'' defisine ben de sahibim.

Kuran, putperest Arap toplumunu tevhide yönlendirmek, onlara ahiret şuuru aşılamak ve birtakım yanlış gelenekleri ortadan kaldırıp güzel ahlak ilkelerini ikame etmek gayesiyle; açık-anlaşılır, Arapça bir "davet" olarak indirilmiştir. Bizler de Müslümanlar olarak bunun böyle olduğuna iman ediyoruz. Sadece Muhammed'in elçiliğine değil; Adem'in, İsa'nın, Nuh'un, Musa'nın, İbrahim'in, Hud'un... elçiliğine de... Şahsen, Muhammed'in mücadelesi ile İbrahim'in mücadelesi arasında bir fark görmüyorum ya da Firavun'un ve Velid b. Muğire'nin zorbalığı arasında...

View more

Tanrı desin ki seveceksen kuşu böceği doğayı insanları sev yardım et işin rast gitsin sevmeyeceksen de kendi haline bırakıyorum seni desin öyle ateşlerde yakmak sonsuza kadar cehennemde tutmak vs gibi cezaları olmamalıydı

"Gerçek şu ki; Allah, bir zerre miktarı kadar bile zulmetmez! Bir iyilik olsa onu katlayarak artırır ve katından çok büyük bir mükafat verir!" (4/40) "...Her kim de kötülükle gelirse, ancak misliyle karşılık verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar!" (6/160) "Allah insanlara asla zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler!" (10/44) "Her kim güzel bir şey yapmış ise, kendisi için (yapmış olacak); her kim de kötülük yapmışsa kendi aleyhine (yapmış olacak); Rabbin, kullar için zalim değildir!" (41/46)
Bu dünyada mal biriktirip de, açlara yardımcı olmayan insanların; ahirette doymaları beklenebilir mi? Dünya menfaati için savaşları körükleyenlerin ve insanların diri diri yanmasına yol açanların bulacakları karşılık, ateşten başka ne olabilir?

View more

zaten çok zeki birisiydi bu yüzden kendinden oldukça küçük Aişe gibi birileriyle evlenirken 50 yaşında kadınlarla da evlendi Hatice ile evliyken yardıma muhtaç kadınlar yok muydu nedense Hatice evlendikten sonra hepsiyle evleniyor belki en Başta Hatice bunları yazıdrdı belki ilk Hatice akıl etti bun

Evlenme yoluyla kurulan yakınlık, o dönemki Arap toplumunda oldukça önemliydi. İlk 4 halife; ya peygamberin kayınpederidir ya da damadı... Haşimoğullarından Müslüman olmayanlar bile Muhammed peygamberi, Emevilere karşı savunmuşlardır. Peygamberin amcası Ebu Leheb, Emevi ailesine mensup karısının etkisiyle, Muhammed peygambere karşı daima düşmanca bir tavır sergilemiştir. Peygamberin annesinin mensup olduğu Zühreoğulları, Bedir Savaşı'na katılıp peygambere karşı savaşmayı reddetmişlerdir. İslami harekete en çok düşmanlık göstermiş iki Kureyş kabilesi Emeviler ve Mahzumoğullarıdır. Peygamber, Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme ile evlendikten sonra, bu kabilelerin İslamiyet'e olan düşmanlıklarında bir yumuşama meydana gelmiştir. Peygamberin yaptığı evlilikleri o günün siyasi ve toplumsal yapısını göz önüne alarak değerlendirmek gerekir.

View more

İbrahim peygamber gibi hikayelerden etkilenmiş tabi diğer İncil Tevrat vs onları okumuş toplumu duzelteyim demiş ve yazmış cidden toplumu düzeltmek istemesi ayrı uçkuruna duskunluk ayrı sonuçta ondan haticeden sonra evlenmiş yada kitabı Hatice yazdırmıştır çünkü o daha kültürlü zaten

"Bundan önce bir kitaptan okuyor ve sağ elinle onu yazıyor değildin. Öyle olsaydı batılı iddia edenler şüphe ederlerdi." (29/48)

View more

Hatice ticaretle uğraşan dul bayan olarak o Arap toplumunun ne kadar zor yaşandığını biliyordu belki Muhammete o bile başta akıl vermiş olabilir İbrahim hikayesi de putperest savaşma hikayesi bunlardan etkilenmisler toplumu düzeltmek için sonra Hatice ölüp meşhur olunca Muhammet harem kurmuş zaten

"Harem kurmak" isteyen biri; 50li yaşlarındaki bir kadınla ya da 4 çocuklu bir kadınla niçin evlensin? Muhammed'i ehlikeyif bir insan olarak görmek, onun ortaya koyduğu mücadeleyi hiç anlamamış olmak demektir.

View more

Abi ruhun varlığını Anaximenes fikriyle kabul edebilir miyiz? Ona göre evrenin ruhu vardır, çekim yasaları, atomlar falan yani evreni ayakta tutan yapı. İnsan için de hücreler gibi biyolojik dirençteki bütün özellikleri insanı ayakta tutan ruh diyebilir miyiz?

Barış Özbey
İnsanın, topraktan gelen ve toprağa dönen maddi varlığının dışında, ayrı bir varlığı daha olduğu görüşü; hem mevcut bilimsel bilgilerimize aykırıdır, hem de "iki ölüm-iki hayat"tan bahseden ayetlere...

View more

Ruha ihtiyaç olmasının sebebi ölümlü bedenden kurtulunulduğunda ölümsüz bir varlık olan ruh cennet veya cehenneme gitmek zorunda olduğu içindir. Ruha inanmayan biri olarak soruyorum ki ruha neden ihtiyaç yoktur?

Biz yok/ölü idik, Allah bizi var/diri kıldı; sonra öldürüp yok edecek ve sonra yeniden inşa edecektir. Kuran'ın tarifi böyledir. İnsan öldüğü zaman, bedenden ayrılarak yaşamaya devam eden bir ruhun mevcudiyetinden Kuran'da bahsedilmez.
https://hakkadavet.alimallah.com/rvh.pdf

View more

Bir biyokmya uzmanı olarak olarak o hapların herhangi bir zararını belirtebilir misiniz?

Doğayla uyumlu olanlar, hayatta kalır ve nesillerini devam ettirebilir; doğayla uyumlu olmayanlar ise elenir. Sahip olduğumuz özellikler, doğayla uyumludur. Aksi olsaydı, bize bu özellikleri aktaran atalarımız da elenmiş olurlardı. Sağlığımız için, söz konusu uyumu bozacak şekilde hareket etmememiz gerekir. İnsanoğlu hepçildir. Sadece bitkilerle beslenmeye kalkarsa, bundan zarar görecektir. Aradaki farkın da, bir iki hapla kapatılamayacak kadar büyük olduğunu düşünüyorum.

View more

H Muhammet eşi Hatice zengin ve güçlü kendisinden yaşça büyük bir kadınla evlenmiş üstelik dul tabi Hatice de rahata ermiş o varken kimseyle evlenememiş o zamanda yardıma muhtaç dul yetimler yokmuydu vardı ama karısı varken kimseyi sözde korumk için alamadı ne zaman karısı öldü o zmn Haremini kurdu

Böyle fırsatçı ve çıkarcı bir adamdıysa Muhammet; putperestliğe (ve haliyle Mekke'nin o zamanki kodamanlarına) karşı niçin bir mücadele içerisine girdi?

View more

patetesin nasıl yetiştirileceğini bile kayıt altına alan adamlar tek tanrılı inanca dair en ufak bir yazı yazmamışlar. Bilinen ilk büyük medeniyetlerin hepsinde çok tanrılı inanış var. Peygamberler tarihi de bildiğimiz yahudi mitolojisinden öteye gidemiyor .+++

Çok tanrılı dinler, tevhit inancının yozlaşmasıyla oluşmuştur. Eğer Kuran korunmuş olmasaydı, İslamiyet de çok tanrılı bir dine evrilirdi.

View more

Siz düzenli olarak kan bağışlıyor musunuz peki? Şu anda bana baya baya neredeyse farza yakın gibi geliyor çünkü, özellikle kan depoları dopdolu olmadığından

Düzenli olmasa da bağışlıyorum. Birileri düzenli olarak bağışladığı için, sistemde bir sorun yaşanmıyor. Ama bazen hastanelerde acil kan ihtiyacı anonsları oluyor veya bazen Kızılay stoklarının azaldığı uyarısında bulunuluyor. Özellikle böyle zamanlarda kan bağışı yapmamanın bir vebali olabilir, diye düşünüyorum.

View more

Next