@Y0UNG_GRIFF

AEGON⠀✦⠀VI

Ask @Y0UNG_GRIFF

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ⠀ᴘʀᴇғᴇʀ ⠀⠀ᴛᴏ ⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ⠀⠀ᴛʀᴜsᴛᴇᴅ ⠀⠀ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀʀᴏᴜɴᴅ ⠀⠀ᴍᴇ ⠀⠀⠀ᴛʜᴀɴ ⠀⠀⠀sɪʟʟʏ ⠀⠀⠀ᴄʟᴏᴡɴs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GXLDEN_LIXNESS

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2_7Qb
⠀⠀
ɪ ᴘʀᴇғᴇʀ ᴛᴏ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ⠀ᴀᴍ ⠀ᴛʜᴇ ⠀ᴏɴʟʏ ⠀ᴅʀᴀɢᴏɴ, ⠀ᴛʜᴀᴛ ⠀ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ʀᴀɪsᴇᴅ ᴀs ғᴜᴛᴜʀᴇ ᴋɪɴɢ, sᴏ ʏᴏᴜ sʜᴏᴜʟᴅ ᴋɴᴏᴡ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ⠀ʏᴏᴜʀ ⠀ʜᴏᴜsᴇ ⠀ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ⠀ᴜsᴜʀᴘᴇʀ ⠀ʟᴏsᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GXLDEN_LIXNESS

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Z8R0
⠀⠀
ɪ ᴀᴍ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ

Z kim planujesz wątki?

Pozwolę sobie połączyć dwa pytania w jedno
- Na obecną chwilę w zalążku jest wątek z Daenerys, może wyjść ciekawie, kiedy przeniesiemy prawdopodobny koncept Martina z książek tutaj odnośnie ich spotkania.
- Co do poszukiwań i tych, których bym chciał zobaczyć. Kiedyś miałem koncept wątku z siostrą, całkowicie zmieniający wydarzenia z książek, więc chętnie bym do niego powrócił. Dodatkowo na profilu przewijał się pomysł na wątek z postacią OC z rodu Velaryonów. Z pozostałych postaci z miłą chęcią powitam córkę Dorana Arianne, Jona Conningtona bo poprzedni mi uciekł, Harry'ego Stricklanda, Rolly'ego, jak również i każdą inną postać z prozy Martina.

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇʀᴇ ⠀ɪsɴ'ᴛ ⠀sᴇᴄᴏɴᴅ ⠀ᴘʟᴀᴄᴇ ⠀ɪɴ ⠀ᴛʜɪs ɢᴀᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇ⠀⠀⠀ᴍᴜsᴛ ⠀⠀ᴛᴀᴋᴇ ⠀⠀ᴡʜᴀᴛ ⠀⠀⠀ɪs⠀⠀⠀ᴏᴜʀs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴʏ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍɪsᴛᴀᴋᴇs
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @daughter_of_the_mist

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2btcZ
⠀⠀
ᴛʜᴇʀᴇ ɪsɴᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜɪs ⠀⠀⠀⠀ᴄʀᴜᴇʟ ⠀⠀⠀⠀ᴡᴀʀ ⠀⠀⠀ɪs ⠀⠀⠀⠀ᴏᴠᴇʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴏᴡ ⠀⠀ɪᴛ's ⠀ᴛɪᴍᴇ ⠀ᴛᴏ ⠀ʀɪsᴇ ⠀ᴍʏ ⠀⠀ᴋɪɴɢᴅᴏᴍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ'ᴍ⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜʀ ⠀⠀⠀⠀⠀ʀɪɢʜᴛғᴜʟʟ ⠀⠀⠀⠀⠀ᴋɪɴɢ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ⠀⠀⠀⠀ᴍᴜsᴛ ⠀⠀⠀ᴋɴᴏᴡ ⠀⠀⠀ʏᴏᴜʀ ⠀⠀⠀ᴘʟᴀᴄᴇ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @MargaeryTyrell7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2aMk1
ᴛʜɪs ᴄʀᴜᴇʟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴍ ⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ⠀⠀⠀ʀɪɢʜᴛғᴜʟʟ ⠀⠀⠀⠀ᴋɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀᴇɢᴏɴ⠀⠀⠀⠀⠀sɪxᴛʜ ⠀⠀⠀ᴏғ ⠀⠀⠀ᴛʜɪs ⠀⠀⠀ɴᴀᴍᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴏɴ⠀ᴏғ ʀʜᴀᴇɢᴀʀ ᴛᴀʀɢᴀʀʏᴇɴ ᴀɴᴅ ᴇʟɪᴀ ᴍᴀʀᴛᴇʟʟ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ⠀⠀⠀ᴛᴀᴋᴇ ⠀ᴡʜᴀᴛ ⠀ɪs ⠀ᴍɪɴᴇ... ɪʀᴏɴ⠀⠀ᴛʜʀᴏɴᴇ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀
ɪᴀᴍ ᴛʜᴇ

Language: English