@YEAGEROFD3ATH

⎰ ⠀ℋ ᵃᶻᵉˡˡᵉ⠀ℭʰ̤ᵃ̤ᵘ̤ᵛ̤ᵉ̤ᵗ̤

Ask @YEAGEROFD3ATH

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ ⠀⠀ ᵂᵉ'ʳᵉ⠀ᵃˡˡ⠀ᵃ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ʷᵉᶤʳᵈ.⠀ᴬᶰᵈ⠀ˡᶤᶠᵉ⠀ᶤˢ⠀ᵃ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ʷᵉᶤʳᵈ.⠀⠀ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ ᴡʜᴇɴ ᴡᴇ ꜰɪɴᴅ⠀ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ⠀ᴡʜᴏꜱᴇ ᴡᴇɪʀᴅɴᴇꜱꜱ ɪꜱ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵒᵐᵖᵃᵗᶤᵇˡᵉ ʷᶤᵗʰ⠀ᵒᵘʳˢ,⠀ʷᵉ ʲᵒᶤᶰ⠀ᵘᵖ ʷᶤᵗʰ ᵗʰᵉᵐ ᵃᶰᵈ ᶠᵃˡˡ ᶤᶰᵗᵒ ᵐᵘᵗᵘᵃˡˡʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵃᵗᶤˢᶠʸᶤᶰᵍ⠀⠀ʷᵉᶤʳᵈᶰᵉˢˢ ⠀ —⠀⠀ᴀɴᴅ⠀⠀ᴄᴀʟʟ⠀⠀ɪᴛ⠀⠀ʟ ᴏ ᴠ ᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⎰⠀ @KITTY__CXT ⠀♡⠀ ⎱⠀ ▬▬▬⠀ ̷T̷R̷U̷E̷ ̷L̷O̷V̷E̷.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᵂᵉʳᵉᵃˡˡᵃˡᶤᵗᵗˡᵉʷᵉᶤʳᵈᴬᶰᵈˡᶤᶠᵉᶤˢᵃ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ʷᵉᶤʳᵈ⠀⠀⠀⠀⠀⊰ ⠀⠀ ᴵᶠ⠀ᴵ'ᵐ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᵃˡˡ⠀ʸᵒᵘ⠀ᶰᵉᵉᵈ⠀ᵗʰᵉᶰ⠀ʲᵘˢᵗ⠀ˢᵉᵗ⠀ᵐᵉ⠀ᶠʳᵉᵉ.⠀⠀ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀ ɪꜰ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ɴᴏᴛ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ ꜰᴏʀ ᴍᴇ⠀ ᴛʜᴇɴ ᴊᴜꜱᴛ ʟᴇᴛ ᴍᴇ ʙᴇ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℐ 'ᵐ⠀ᵇᵉᵍᵍᶤᶰᵍ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵖˡᵉᵃˢᵉ⠀ᴵ'ᵐ ᵖʳᵃʸᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ ᶜˡᵒˢᵉᵈ ᵈᵒᵒʳˢ ᵃᶰᵈ ᵒᵖᵉᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᶤᶰᵈᵒʷˢ.⠀⠀ᴵ'ˡˡ⠀⠀ᶠᵒˡˡᵒʷ⠀ ᴡʜᴇʀᴇ⠀ᴛʜᴇ⠀ᴡɪɴᴅ⠀⠀ʙ ʟ ᴏ ᴡ ꜱ.
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⎰ ⠀⠀ℳ . ♡⠀ ⎱ ⠀ ▬▬▬▬▬⠀⠀ MY BEST FRIEND.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᴵᶠᴵᵐᶰᵒᵗᵃˡˡʸᵒᵘᶰᵉᵉᵈᵗʰᵉᶰʲᵘˢᵗˢᵉᵗᵐᵉᶠʳᵉᵉ 
 ɪꜰ ʏᴏᴜʀᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀⠀ᵀʰᵉ⠀ʷᵃʸ⠀ʸᵒᵘ⠀ˡᵒᵒᵏ⠀ᵃᵗ⠀ᵐᵉ,⠀ᶤᵗ'ˢ⠀ʲᵘˢᵗ⠀ᶰᵒᵗ ʳᶤᵍʰᵗ.⠀⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ https://justpaste.it/Promiscuous__12 ⠀⠀❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴺᵒᵇᵒᵈʸ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉˢ ᵐᵉ⠀ʷʰᵉᶰ ᴵ ᵗᵉˡˡ ᵗʰᵉᵐ ᵗʰᵃᵗ ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᶤᵈᵉ. ʸᵒᵘ ᵗʳᵉᵃᵗ ᵐᵉ ˡᶤᵏᵉ ᵃ Q⠀U⠀E⠀E⠀N⠀ ʷʰᵉᶰ ʷᵉ ᵍᵒ ᵒᵘᵗ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵃᶰᶰᵃ⠀ ˢʰᵒʷ⠀ ᵉᵛᵉʳʸᵒᶰᵉ⠀ ʷʰᵃᵗ ⠀ᵒᵘʳ⠀⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ ' ˢ⠀⠀ᵃᵇᵒᵘᵗ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⎰ @KITTY__CXT ♡ ⎱⠀▬▬⠀stranger in my life?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᵀʰᵉʷᵃʸʸᵒᵘˡᵒᵒᵏᵃᵗᵐᵉᶤᵗˢʲᵘˢᵗᶰᵒᵗ ʳᶤᵍʰᵗ

Related users

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀⠀ᴵ⠀ʰᵉᵃʳ⠀ʸᵒᵘ⠀ᶰᶤᵍʰᵗ⠀ᵃᶠᵗᵉʳ ᶰᶤᵍʰᵗ ᶜᵃˡˡᶤᶰᵍ ᵒᵘᵗ ᵐʸ ᶰᵃᵐᵉ ⠀ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ https://justpaste.it/Promiscuous__10 ⠀⠀❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ᵒᶰˡʸ ᵒᶰᵉ ᵗʰᵃᵗ ˢᵉᵉˢ ᵐᵉ,⠀ᵗʳᵘˢᵗˢ ᵐᵉ ᵃᶰᵈ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉˢ ᵐᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵉᵃʰ, ᶤᵗ'ˢ ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗˡʸ ʳᵉᶜᵏˡᵉˢˢ.⠀ ᴰᵃᵐᶰ, ʸᵒᵘ ˡᵉᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᵈᵉᶠᵉᶰˢᵉˡᵉˢˢ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⎰ @KITTY__CXT ♡ ⎱⠀▬▬⠀pick up the pieces
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᴵʰᵉᵃʳʸᵒᵘᶰᶤᵍʰᵗᵃᶠᵗᵉʳ ᶰᶤᵍʰᵗ ᶜᵃˡˡᶤᶰᵍ ᵒᵘᵗ ᵐʸ ᶰᵃᵐᵉ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀⠀ᴵᶠ⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᵈʳᶤᶰᵏᶤᶰᵍ⠀ᵗʰᵉᶰ⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᵖˡᵃʸᶤᶰᵍ. ⠀ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ https://justpaste.it/Promiscuous__08 ⠀ ❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵖᵘˡˡ ᵐᵉ ᶜ ˡ ᵒ ˢ ᵉ, ᴵ ᵖᵘˢʰ ᵃʷᵃʸ, ᴵ'ᵐ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ʰ͟ᵒ͟ᵗ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵗᵒᵘᶜʰ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ˢᵃʸ ʸᵒᵘ ᵐᶤˢˢ ᵐᵉ ᵃᶰᵈ ᴵ ʷᵃᶰᶰᵃ ˢᵃʸ ᴵ⠀ᵐ ᶤ ˢ ˢ⠀ʸᵒᵘ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⎰ @KITTY__CXT ♡ ⎱⠀▬▬⠀oh baby, I'm in love.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᴵᶠʸᵒᵘʳᵉᶰᵒᵗᵈʳᶤᶰᵏᶤᶰᵍᵗʰᵉᶰʸᵒᵘʳᵉᶰᵒᵗᵖˡᵃʸᶤᶰᵍ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵂᶦᵗʰᵒᵘᵗ ᵖᵃᶦⁿ, ʰᵒʷ ʷᵒᵘˡᵈ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ ᵖˡᵉᵃˢᵘʳᵉˀ

your__addiction’s Profile PhotoAGNA ╱ landamærin þín


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀⠀ ˢ̤ᵒ̤ᵐ̤ᵉ̤ᵗ̤ᶤ̤ᵐ̤ᵉ̤ˢ⠀ᶤ̤ᵗ̤'̤ˢ⠀ᶰ̤ᵒ̤ᵗ⠀ᵃ̤ᵇ̤ᵒ̤ᵘ̤ᵗ⠀ᵖ̤ˡ̤ᵉ̤ᵃ̤ˢ̤ᵘ̤ʳ̤ᵉ⠀ᵃ̤ᶰ̤ᵈ⠀ᵈ̤ᵉ̤ˢ̤ᶤ̤ʳ̤ᵉ⠀⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙᴜᴛ⠀ᴀʙᴏᴜᴛ⠀ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜʀ⠀❛❛ ᴏᴛʜᴇʀ⠀ʜᴀʟꜰ ❜❜⠀ɴᴇᴇᴅ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ℐ⠀ᶠᵉᵉˡ⠀ᵖᵃᶤᶰ⠀ᶤᶰ⠀ᵐʸ⠀ᶜʰᵉˢᵗ⠀ ᵉᵛᵉʳʸᵗᶤᵐᵉ ⠀ℐ⠀ˢᵉᵉ⠀ʰᶤᵐ.
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⎰ ⠀⠀ℒ . ⠀ ⎱ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀IS IT LOVE ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᵂᶦᵗʰᵒᵘᵗ ᵖᵃᶦⁿ ʰᵒʷ ʷᵒᵘˡᵈ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ ᵖˡᵉᵃˢᵘʳᵉˀ

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Twój wątek z Salemem to ship życia! Mega wam kibicuję i czekam na rozwój wydarzeń. ♥

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @KITTY__CXT ⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀ ⠀⠀⊱
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Wraz z Salemem dziękujemy z całych naszych
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ oziębłych serduszek! Naprawdę bardzo, ale to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ bardzo przyjemnie się⠀tworzy⠀z taką malutką
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ świadomością,⠀że⠀oprócz⠀nas⠀ktoś jeszcze
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ czerpie⠀ z⠀ naszego⠀⠀wątku⠀⠀przyjemność.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bardzo⠀ dziękujemy⠀za⠀te⠀miłe⠀słowa!⠀ ♡
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
NEW MESSAGE    Twój wątek z Salemem to ship życia Mega wam kibicuję i czekam na

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Twoja postać jest związana z jakimś uniwersum, czy wolisz Hazelle jako wolnego strzelca? Planujesz jakieś nowe wątki lub chciałabyś z kimś coś napisać?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ⠀ᴛʜᴀɴᴋ⠀⠀ ʏᴏᴜ⠀⠀ ꜱᴏ⠀⠀⠀ᴍᴜᴄʜ,⠀⠀ᴅᴇᴀʀ!⠀⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Hazelle jest tworem⠀całkowicie uniwersalnym.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Oczywiście została ona⠀stworzona⠀do wątku
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀z Salemem,⠀zatem⠀głównie⠀powiązana⠀jest
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀z uniwersum Sabriny.⠀Nie⠀zamierzam jednak
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nadawać jej etykietek;⠀póki co! Innych historii
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀na⠀ razie⠀nie⠀planuję,⠀ jednak⠀dziękuję⠀za
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zainteresowanie⠀i⠀pytanie!⠀Pozdrawiam⠀ ♡
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
NEW MESSAGE    Twoja postać jest związana z jakimś uniwersum czy wolisz Hazelle

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Uroczy kwiatuszek czy róża z kolcami? Kim tak naprawdę jesteś, ślicznoto?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ᵖʳᵉᵗᵗʸ⠀ᵖʳᵉᵗᵗʸ⠀⠀ᵈ ᵃ ᵐ ᶰ⠀⠀ᵇ ᶤ ᵗ ᶜ ʰ⠀&⠀ ʳᵉᵃˡ ᵇᵃᵈᵃˢˢ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ róża⠀⠀ z⠀⠀ kolcami,⠀⠀ bez⠀⠀ dwóch⠀⠀ zdań
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ'ˢ⠀ᵖʳᵉᵗᵗʸ,⠀ˢʰᵉ'ˢ⠀ᵍʳᵃᶜᵉ,⠀ˢʰᵉ'ˡˡ⠀ᵖᵘᶰᶜʰ⠀ʸᵒᵘ⠀ᶤᶰ⠀ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵉ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⎰ ⠀⠀ℱ. ⠀ ⎱ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀⠀FIGHTER.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
NEW MESSAGE    Uroczy kwiatuszek czy róża z kolcami Kim tak naprawdę jesteś

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ᵂᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ʰᶤᵈᵉ ᵘᶰᵈᵉʳ ᵗʰᵉ ᶜᵒᵛᵉʳˢ ˢᵉʳᵉᶰᵃᵈᵉ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ https://justpaste.it/Promiscuous__06 ⠀ ❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᶤᵗʰ ᶜᵃʳᵉˡᵉˢˢ ᵐᵉˡᵒᵈᶤᵉˢ.⠀ᴵ ˢʷᵉᵃʳ ᶤᵗ,⠀ᵉᵛᵉᶰ⠀ᶤᶰ ᵐʸ ˢˡᵉᵉᵖ ᴵ ʰᵉᵃʳ ᶤᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡᶤᵏᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵐ ᵉ ᵐ ᵒ ʳ ʸ⠀⠀ᵒᶠ⠀ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ⠀ʷᵉ⠀ᵘ ˢ ᵉ ᵈ⠀ᵗᵒ ᵇᵉ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⎰ @KITTY__CXT ♡ ⎱⠀ ▬▬⠀you played for me.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᵂᵉ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ʰᶤᵈᵉ ᵘᶰᵈᵉʳ ᵗʰᵉ ᶜᵒᵛᵉʳˢ ˢᵉʳᵉᶰᵃᵈᵉ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ᵂʰᵉᶰ⠀ˢʰᵉ⠀ʷᵃˡᵏˢ⠀ᵇʸ,⠀ʸᵒᵘ⠀ ʷ ᵃ ᶰ ᵗ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵇ ᵉ ⠀ʰᵉʳ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ https://justpaste.it/Promiscuous__04 ⠀ ❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ʸᵒᵘʳ ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ⠀ᵖʳᵉᵗᵉᶰᵈˢ⠀ᶰᵒᵗ⠀ᵗᵒ ˢᵉᵉ ʰᵉʳ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ˢʰᵉ'ˢ ᵍᵒᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵃᵗ ᶠᶤʳᵉ, ᵈᵒᵉˢᶰ'ᵗ ᵉᵛᵉᶰ ᵗʳʸ.⠀ˢʰᵉ'ˢ ᵍᵒᵗ ᵗʰᵉ ˡᵒᵒᵏˢ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵇᵒʸˢ ᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰ⠀ᵒ⠀ᵒ⠀ᵏ⠀ˢ⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ⠀⠀ˢʰᵉ'ˡˡ⠀⠀ᵗ⠀ʳ⠀ᵃ⠀ᵈ⠀ᵉ⠀⠀ᶤᵗ ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ᵃ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⎰ @KITTY__CXT ♡ ⎱⠀ ▬▬⠀ʜ ᴇ ᴀ ʀ ᴛ⠀ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ʷʰᵒˡᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᵂʰᵉᶰˢʰᵉʷᵃˡᵏˢᵇʸʸᵒᵘ ʷ ᵃ ᶰ ᵗ ᵗᵒ ᵇ ᵉ ʰᵉʳ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ᴳᵒᵈ⠀ˢᵃᵛᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ᴾᴿᴼᴹ⠀Qᵁᴱᴱᴺ⠀ᵗᵉᵉᶰᵃᵍᵉ⠀ᵈᵃʸᵈʳᵉᵃᵐ.⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ ⠀⠀ https://justpaste.it/Promiscuous__02 ⠀ ❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱʜᴇ'ꜱ ᴛʜᴇ ʜᴏᴛᴛᴇꜱᴛ ɢɪʀʟ ɪɴ ᴛᴏᴡɴ, ᴊᴜꜱᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅ⠀⠀ʀ⠀⠀ᴇ⠀⠀ꜱ⠀⠀ꜱ⠀⠀ᴇ⠀⠀ᴅ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴜ⠀⠀ᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⎰ @KITTY__CXT ♡ ⎱ ⠀ ▬▬▬▬▬⠀ ʜᴇᴀʀᴛʙʀᴇᴀᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᴳᵒᵈˢᵃᵛᵉᵗʰᵉᴾᴿᴼᴹQᵁᴱᴱᴺᵗᵉᵉᶰᵃᵍᵉᵈᵃʸᵈʳᵉᵃᵐ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀ ʸ̤ᵒ̤ᵘ̤ ⠀ ̤ᵃ̤ˡ̤ʷ̤ᵃ̤ʸ̤ˢ̤ ⠀ ̤ᵈ̤ᵒ̤ ⠀ ̤ʷ̤ʰ̤ᵃ̤ᵗ̤ ⠀ ̤ᵈ̤ᵃ̤ᵈ̤ᵈ̤ʸ̤ ⠀ ̤ᵗ̤ᵉ̤ˡ̤ˡ̤ˢ̤ ⠀ ̤ʸ̤ᵒ̤ᵘ̤⠀?⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴄ⠀ʜ⠀ᴀ⠀ᴜ⠀ᴠ⠀ᴇ⠀ᴛ⠀⠀ᴍᴇᴀɴꜱ⠀⠀❛❛⠀ᴘ⠀ᴇ⠀ᴀ⠀ʀ⠀ʟ⠀❜❜
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɴ ᴇ ᴠ ᴇ ʀ⠀ ᴛᴜʀɴ ʏᴏᴜʀ ʙᴀᴄᴋ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ⠀ ᴇ ɴ ᴇ ᴍ ʏ.
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⎰ ⠀⠀ℋ . ⠀ ⎱ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀⠀HUNTRESS.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ʸᵒᵘ  ᵃˡʷᵃʸˢ  ᵈᵒ  ʷʰᵃᵗ  ᵈᵃᵈᵈʸ

Language: English