Ask @black_boy77:

Kogo z yt byś tu chciałbyś zobaczyć?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➥ Ja to tutaj pozwolę zostawić.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PS. Może jeszcze Naruciaka ❜


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀ ᴄᴏᴋᴏʟᴡɪᴇᴋ ʀᴏʙɪsᴢ ɴɪᴇ ᴅᴀᴊ sɪę ᴘᴏɢᴏᴅᴢɪć ᴢ ᴘᴏʀᴀżᴋą
⠀⠀⠀⠀ ᴡɪęᴄᴇᴊ ᴡᴏʟɪ ᴡᴀʟᴋɪ ʀᴏᴅᴢɪ ɴᴏᴡʏ ᴘᴏᴍʏsł, ʙʏ ᴢᴀᴄᴢąć
⠀ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ʀᴀᴢ ᴏᴅ ɴᴏᴡᴀ - ᴍᴜsɪsᴢ sᴀᴍ ᴘᴏᴋᴏɴᴀć ᴡąᴛᴘʟɪᴡᴏśᴄɪ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴊᴇ ᴅᴏʙɪć ᴡ sᴡᴏᴊᴇᴊ ɢłᴏᴡɪᴇ ʙᴏ ᴡᴀʀᴛᴏ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⊰ https://bit.ly/2ATCmyH


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more