Ask @black_boy77:

/F/ ── Poproszę Twoje ulubione zdjęcie. Może być z drugą połówką, rodziną, przyjaciółmi bądź, gdy jesteś na nim sam/a.

F✪RUM ⊱ C. ʳᵒˡᵉᵖˡᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴋᴏʟᴏʀᴏᴡʏ śᴡɪᴀᴛ ᴘᴇłᴇɴ ʙᴀʀᴡ ᴅᴢɪsɪᴀᴊ ᴢɴɪᴋᴀ,
⠀⠀⠀ ʙᴏ ʙᴇᴢ ᴄɪᴇʙɪᴇ ᴡᴏᴋół ᴍɴɪᴇ ᴘʀóᴄᴢ ᴍᴜᴢʏᴋɪ ɢłᴜᴄʜᴀ ᴄɪsᴢᴀ,
⠀⠀⠀⠀ᴢᴡʏᴋʟᴇ ʙʏłᴇᴍ sᴘᴏᴋᴏᴊɴʏ ɢᴅʏ ᴘᴀᴛʀᴢʏłᴇᴍ ᴡ ᴛᴡᴏᴊᴇ ᴏᴄᴢʏ,
⠀⠀⠀ ᴅᴢɪsɪᴀᴊ ʙɪᴊᴇ sɪę ᴢ ᴍʏśʟᴀᴍɪ ᴋᴀżᴅᴇᴊ ɴᴀᴅᴄʜᴏᴅᴢąᴄᴇᴊ ɴᴏᴄʏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙʏłᴀś ᴍᴏᴊą ɢᴡɪᴀᴢᴅą ᴊᴇᴅɴą ᴢ ᴄᴀłᴇɢᴏ ᴋᴏsᴍᴏsᴜ,
⠀⠀⠀⠀⠀ ʙʀᴀᴋᴜᴊᴇ ᴍɪ ᴛʏʟᴋᴏ ᴄɪᴇʙɪᴇ ɪ ᴢᴀᴘᴀᴄʜᴜ ᴛᴡᴏɪᴄʜ ᴡłᴏsóᴡ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

M // ━━━━ Oddaj to pytanie w ręce swojego przyjaciela/drugiej połówki. Niech napisze o Tobie kilka słów!

F✪RUM ⊱ C. ʳᵒˡᵉᵖˡᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➥ @mxrethanwxrds_

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⊰ https://justpaste.it/DEAR_BROTHER

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ➥ @BLACK_PEVRL

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰ https://justpaste.it/MY_LOVELY_BOY


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʙᴏ ᴊᴀ ᴘʀᴢᴇᴘʀᴀsᴢᴀᴍ ɪ ᴢᴀʀᴀᴢ sᴏʙɪᴇ ᴘóᴊᴅę
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴀʟᴇ ᴊᴀᴋ ᴘᴀɴɪ ᴄʜᴄᴇ ᴍᴀᴍ ᴡ ᴘʟᴀɴᴀᴄʜ ᴡóᴅᴋę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ ᴡɪᴇᴄᴢóʀ ᴡ ᴛᴇᴊ sᴢᴀʀᴜᴅᴢᴇ, ᴍᴏżɴᴀ ᴅᴏłąᴄᴢʏć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢłᴜᴘɪᴏ sɪę ᴘʀᴢʏᴢɴᴀć, ᴊᴇsᴛᴇᴍ sᴀᴍᴏᴛɴʏ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➥ @OTHER__SIDE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⊰ https://justpaste.it/WE_ARE_LOST_00


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏ ᴊᴇsᴛ ғɪʟɪᴘᴇᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴀᴋ ɴɪᴇ ʟᴜʙɪłᴇś ᴛᴏ ᴊᴜż ɴɪᴇ ᴘᴏʟᴜʙɪsᴢ
⠀⠀⠀ᴢᴀᴡsᴢᴇ ᴍóᴡɪʟɪ ᴢᴇ ɴɪᴇ ᴍᴀ sᴢᴀɴs ʙʏᴍ ᴡʏsᴢᴇᴅł ɴᴀ ʟᴜᴅᴢɪ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴛᴏ sɪę sᴘʀᴀᴡᴅᴢᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙʏ ᴡɪᴅᴢɪᴇć ᴛᴇɴ ᴘᴏᴢɪᴏᴍ ᴛᴏ ᴘᴀᴛʀᴢą ɴᴀ ɴɪᴇʙᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɴɪᴇᴘᴏᴡᴛᴀʀᴢᴀʟɴʏ ᴊᴀᴋ ᴋᴀʀɴʏ ʙłᴀsᴢᴄᴢʏᴋᴏᴡsᴋɪᴇɢᴏ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➥ @mxrethanwxrds_

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ https://justpaste.it/kfcs_tragedy_01


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

/F/ 1# ── Oznacz tu ważną dla siebie osobę z roleplay i za pomocą cytatu (z piosenki, wiersza itp), wyznaj jej, jak bardzo Ci na niej zależy!

F✪RUM ⊱ C. ʳᵒˡᵉᵖˡᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Żʏᴄɪᴇ ᴊᴇsᴛ ᴘɪęᴋɴᴇ ɢᴅʏ ɢʀᴀsᴢ ɴᴀ sᴄᴇɴɪᴇ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴢᴇ sᴡʏᴍ ᴘʀᴢʏᴊᴀᴄɪᴇʟᴇᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ Żʏᴄɪᴇ ᴊᴇsᴛ ᴘɪęᴋɴᴇ ɢᴅʏ ᴍᴀᴍᴀ ᴄɪᴇ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴡɪᴛᴀ ᴏʙɪᴀᴅᴇᴍ ᴡ ɴɪᴇᴅᴢɪᴇʟᴇ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Żʏᴄɪᴇ ᴊᴇsᴛ ᴘɪęᴋɴᴇ ɴɪᴇ ᴛʏʟᴋᴏ ᴡᴛᴇᴅʏ,
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴋɪᴇᴅʏ sɪę ʙᴜᴊᴀsᴢ ᴢ ɢʀᴜʙʏᴍ ᴘᴏʀᴛғᴇʟᴇᴍ
⠀ ⠀⠀ ⠀ᴍᴏɪᴍ ᴍᴀᴊąᴛᴋɪᴇᴍ są ᴍᴏɪ ʙʟɪsᴄʏ ɪ ᴅᴢɪęᴋᴜᴊę ᴍᴏᴄɴᴏ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ - ᴅᴏsᴛᴀłᴇᴍ ᴛᴀᴋ ᴡɪᴇʟᴇ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➥ @storyfromlittlelife@mxrethanwxrds_


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙęᴅę ᴡᴀʟᴄᴢʏł ᴏ ᴡɪᴀʀę, ᴏ ʜᴏɴᴏʀ, ᴏ ʀᴇsᴘᴇᴋᴛ,
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴏ ᴘʀᴀᴡᴅę ɪ sᴢᴄᴢᴇʀᴏść ɪ ᴏ ᴀᴜᴛᴇɴᴛʏᴄᴢɴᴏść
⠀⠀ ʙęᴅę ᴡᴀʟᴄᴢʏł ᴏ ᴡᴏʟɴᴏść, ᴏ żʏᴄɪᴇ, ᴏᴊᴄᴢʏᴢɴę, sᴛᴀʙɪʟɴᴏść,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴏ ᴢᴅʀᴏᴡɪᴇ ɪ ᴏ ᴘᴇᴡɴą ᴘʀᴢʏsᴢłᴏść
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ʙęᴅę ᴡᴀʟᴄᴢʏł ᴏ ᴅᴜsᴢę, ᴢʙᴀᴡɪᴇɴɪᴇ, sᴜᴍɪᴇɴɪᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴘᴇłɴɪᴇɴɪᴇ ᴅʟᴀ ᴍɴɪᴇ ɪ ᴅʟᴀ ᴄɪᴇʙɪᴇ ᴏ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ,
⠀⠀ᴘʀᴢʏᴊᴀᴄɪół, ʀᴏᴅᴢɪɴę ɪ sᴢᴄᴢęśᴄɪᴇ ᴅʟᴀ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ, ᴏ ᴘᴀsᴊę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀ ᴅᴏᴘɪᴇʀᴏ ɴᴀ ᴋᴏńᴄᴜ ᴏ ᴢʏsᴋɪ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➥ @toczasnazmianynieprzewidziany

⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⊰ https://justpaste.it/CHARITY_CONCERT_00


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

/F/: czy @black_boy77 kogoś szuka ?

F✪RUM ⊱ C. ʳᵒˡᵉᵖˡᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀➥ Tak! Byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś się pojawił
⠀⠀z tym człowiekiem na dole. No i dopisać trzeba Bediego.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Też by mnie zadowolił jego widok ❜


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀ ⠀⠀ ᴏᴅ ᴍᴏᴊᴇᴊ ᴘɪᴇʀᴡsᴢᴇᴊ ᴘłʏᴛʏ, ᴏᴅ ᴘɪᴇʀᴡsᴢᴇɢᴏ ɴᴀɢʀᴀɴɪᴀ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ sᴛᴀᴡɪᴀłᴇᴍ ᴛʏʟᴋᴏ ɴᴀ ᴛᴏ, ᴄᴏ ᴍᴀᴍ ᴅᴏ ᴘʀᴢᴇᴋᴀᴢᴀɴɪᴀ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ᴏ ʟᴇᴘsᴢᴇ żʏᴄɪᴇ ᴡᴀʟᴄᴢę ᴛᴀᴋ ᴊᴀᴋ ᴋᴏᴡɴᴀᴄᴋɪ ᴀᴅᴀᴍ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴍʏśʟɪsᴢ, żᴇ ᴛᴜᴛᴀᴊ ᴄʜᴏᴅᴢɪ ᴏ ᴛᴇ ᴘᴏᴋʟᴀsᴋɪ? ʙłᴀɢᴀᴍ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⊰ https://bit.ly/2sD30XX


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more