@id393507431395914

Nguyễn Ngọc Kim Yến

Ask @id393507431395914

People you may like

nhimoew’s Profile Photo Nhi
also likes
LuxiaNguyenHa’s Profile Photo Nguyễn Hà
also likes
thanhsgiangs’s Profile Photo th.qianq
also likes
Ren9302’s Profile Photo Thư BK
also likes
ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
anhthijuly’s Profile Photo Bí AT
also likes
BooTheRapper’s Profile Photo MeisMaiz
also likes
punchpcy’s Profile Photo ĐTL
also likes
pttt1611’s Profile Photo Alien vui vẻ
also likes
viethang136’s Profile Photo vhang
also likes
nheiii_rose’s Profile Photo Yến Nhi
also likes
dau_dau1712’s Profile Photo Dâu Dâu
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Nếu bạn chỉ được phép nghe một thể loại nhạc trong cả cuộc đời, thể loại đó là gì?

K-pop

Bạn có tin vào câu nói "Yêu không bao giờ hối tiếc" không?

Mình cũng chẳng biết có nên tin hay không

Language: English