Ask @mlintrann:

Khi anh ấy nói câu :" Không thấy thương anh à " tôi thực sự vô cảm , ngay cả khi anh nói tôi thay đổi tới mức lạnh lùng tôi cũng chẳng muốn giả thích gì. Thực ra lý do là gì mà lại khiến tôi tổn thương và ra nông nỗi này ? Tôi biết là sớm muộn tôi cũng mất anh ... !

Be brave

View more