Ask @mlintrann:

Học ngoại ngữ chằng hạn như tiếng anh cũng cần có năng khiếu chứ đúng k các cậu như bạn mình học có một lần rồi nhớ dai như đỉa mình học vật vã mà quên lên quên xuống... 🙁 năng khiếu là học nhanh hơn người bth ư vậy mà mình lên mạng họ cứ kiểu phủ nhận năng khiếu ý 😣

Học ngoại ngữ thì điều quan trọng hơn năng khiếu đó chính là biết áp dụng thực tế để nói chuyện. Bạn có nhớ tất cả các cấu trúc câu, có nhận diện đc tất cả mọi loại từ bla bla, mà không nói đc thì cũng vứt =)))))

View more

Next