Ask @Mmichcio:

Czym się różni radość od szczęścia?

¥ Kuba GR ▼
Jest tym samym jeszcze szczęście ma znaczenie:::: pozytywnego losu na czwartek :::: Spór Jezusa z Żydami
Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie
poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?
Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.
Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.
Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.
Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.
Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.
Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.
Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.
Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?
Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. ::: ciąg dalszy na zdjęciu :::

View more

Często używasz brzydkich słów? Co sądzisz o osobach które robią to zbyt czesto?

Buszekkk
Rzadko przeklinam prawie w ogóle a na pewno jak już więcej pisząc niż mówiąc :: na pewno nie jest to kulturalne i jak ktoś nadużywa przekleństw to nie świadczy że jest przyzwoity ale wiadome można być wkurzonym i przeklinać podam przykład nawet na mojej osobie że można trochę nieświadomie albo całkiem świadomie no ale jednak jest to też świadomie jak pół na pół jak wypiję się ileś alkoholu a potem można czuć potrzebę odreagowania wyrzucenia z siebie coś ale przeciwna sytuacja jak ktoś ma wyzywać kogoś po alkoholu to nawet świadomie to może być i całkiem więc różnie jest zależy czy świadomie czy nieświadomie czy pół na pół : różnie jest na teraz ::: https://www.youtube.com/watch?v=TrJINA10yBs :::: Naszym zdaniem to jeden z najlepszych wideofelietonów Stanisława Michalkiewicza, które mieliśmy okazję nagrać. Ukazuje nieznane oblicze jego fascynującej osobowości. Pan Stanisław opowiada o Antonim Słonimskim i wyraźnie wzruszony recytuje jego wiersze :::

View more

Jeżeli pijąc alkohol można stać się alkoholikiem, to gdy pijąc fantę można stać się fanatykiem?

¥ Kuba GR ▼
Można stać się "apostołem" mówiąc : uwielbiam fantę pijam ją często ::: na teraz refleksja ::: gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;
Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.
zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy,
Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.
Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć?
Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili

View more

Jakie plany na weekend? 😊

♥Hope♥
Na spontanie xD ::: na poniedziałek refleksja :::::: Przepisy dotyczące aktów gwałtu ::
Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć.
Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec.
Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią.
Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć.
Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć.
Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć.
Jeżeli pokłócą się mężowie i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten wprawdzie nie umrze, ale musi położyć się do łóżka,
To gdy wstanie i potrafi chodzić poza domem o swojej lasce, ten, który go uderzył, będzie uniewinniony, lecz da mu odszkodowanie za przymusową bezczynność i za leczenie.
Jeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być surowo ukarany.
Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.
Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców.
Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie,
Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę,
Oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec.
Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy tak, że je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko.
A jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb

View more

Ulubiony gatunek książki? :)

książki które warto przeczytać
Jak na razie nie czytam żadnych książek xD ::: refleksja::: https://www.youtube.com/watch?v=oXFG5ZEGWn8 :::::: Stanisław Michalkiewicz opowiada o nieżyjącym Władysławie Bartoszewskim, który wzbudza mieszane uczucia w części naszego społeczeństwa. Mówi o tym, że Bartoszewski najprawdopodobniej został wykupiony przez rodzinę z obozu w Oświęcimiu, o jego działalności w Radzie Pomocy Żydom (Żegota) podczas okupacji niemieckiej, która przynosi mu zaszczyt. Odnosi się również do czasów powojennych, gdy trafił do więzienia, oraz czasów współczesnych

View more

*obs* W jakich barwach widzisz świat? 🤔🦋

Kobieta z Marzeniami
Refleksja::::: https://dzismis.com/2018/09/06/apokalipsa-juz-teraz-rzeki-wysychaja/ :::::: https://www.youtube.com/watch?v=GCyzF0giSKw :::::: szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat wyschła jej woda aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca czyniące cuda duchy demonów które idą do królów całego świata by ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga :::::

View more

Czekasz na jakąś premierę książkową w tym roku? :)

książki które warto przeczytać
Nie czekam xD :::: https://www.youtube.com/watch?v=9C35mEd6pDs :::::: Stanisław Michalkiewicz odpowiada na kolejne pytania widzów swojego kanału. Mówi, jaki jest jego stosunek do postawy Jana Pawła II wobec przemian 1989 roku, wypowiada się na temat Wojciecha Cejrowskiego, swojego stosunku do marihuany i innych narkotyków. Wypowiada się na temat Song Hongbinga, Rothschildów i Rockefellerów

View more

Co robisz, gdy nic nie robisz?

¥ Kuba GR ▼
Wykorzystam pytanie do refleksji:::: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi drugi wylał czaszę swoją na morze przemieniło się w krew jakby z umarłego wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło trzeci wylał czaszę swoją na rzeki źródła wód przemieniły się w krew usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty któryś jest któryś był święty żeś taki wyrok wydał Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew zasłużyli na to usłyszałem jak ołtarz mówił: Tak Boże prawdziwe sprawiedliwe są twoje sądy czwarty wylał czaszę swoją na słońce dana mu została moc palenia ludzi żarem zobaczcie że TO MOŻE SIĘ SPEŁNIAĆ OD 2015 ROKU JAKO "GLOBALNE OCIEPLENIE" CZYLI PRZEZ WIĘKSZĄ ŚREDNIĄ TEMPERATURĘ A CO ZA TYM IDZIE PRZEZ UPAŁY BIADA LUDZIOM PRZEZ KATAKLIZMY KTÓRE NIESTETY NA NARODY BĘDĄ POKUTĄ byli ludzie popaleni wielkim żarem bluźnili imieniu Boga który ma moc nad tymi plagami a nie opamiętali się by mu oddać chwałę szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat wyschła jej woda aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca czyniące cuda duchy demonów które idą do królów całego świata by ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga

View more

Spotykasz swojego klona, jak sobie z tym radisz? 😀

Buszekkk
Radzę se pozytywnie::: refleksja::::: Tej taktyki masowych mordów Ukraińcy nauczyli się od Niemców To dlatego czystki etniczne UPA zaskakiwały swą skutecznością i dlatego wołyńscy Polacy w 1943 roku byli niemal tak samo bezradni jak Żydzi na Wołyniu w 1942 roku Kampania przeciwko Polakom zaczęła się na Wołyniu a nie w Galicji prawdopodobnie właśnie dlatego że tutaj policja ukraińska odegrała większą rolę w wydarzeniach Holokaustu Łączy to zagładę Żydów z rzezią Polaków i wyjaśnia obecność na Wołyniu tysięcy doświadczonych w ludobójstwie Ukraińców Nie możemy również zapominać o gloryfikowaniu ,,bohaterów’’ jak sami Ukraińcy nazywają członków nacjonalistycznego SS Galizien (1 dywizja ukraińska) która dokonała licznych rzezi na polskim narodzie Niepokojące jest również i to że pośród młodych Ukraińców obecna jest żywa nienawiść do Polaków i brak potrzeby przepraszania za Wołyń W obecnej chwili wedle szacunków polskich instytucji w naszym kraju przebywa około czterysta tysięcy Ukraińców tendencja jest wzrostowa i zakłada podwojenie tej liczby w najbliższych miesiącach pytanie:::::: czy fala imigracji obywateli Ukrainy do Polski::::::: jest czymś pozytywnym czy może w przyszłości przyniesie negatywne skutki które odczują przyszłe pokolenia Polaków?

View more

Jak Ci minął dzień? Miłego wieczoru😇🤭

♥•туgяуѕιєℓ•♥
Wzajemnie stabilnie:::::::::::::: https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=TGL9JBHqP8o :::::: MOCNE! POLSKA TAKA BĘDZIE, JAK NASZYCH DZIECI CHOWANIE!
Redaktor Stanisław Michalkiewicz i doktor Jan Przybył na spotkaniu o przymusowych wycieczkach uczniów szkół polskich do antypolskiego muzeum POLIN, a pomijaniu naszych kresów wschodnich, z Chocimiem i Kamieńcem Podolskim na czele!

View more

Miłego dnia 😊

♥Hope♥
Wzajemnie xD https://www.youtube.com/watch?v=epsXzQdml4k
:::::::::::: Stanisław Michalkiewicz odpowiada na kolejne pytania widzów swojego kanału. Mówi, czy wierzy w życie pozaziemskie, odnosi się do masowej emigracji do Europy i dywaguje, czy wywołali ją Amerykanie. Odpowiada także na pytanie, czy na początku transformacji ustrojowej w Polsce ówczesne władze rozważały przyjęcie modelu chińskiego (zachowanie władzy politycznej, liberalizacja gospodarki). Mówi również, co sądzi o modzie na diety wegetariańskie

View more

Co cię rozśmiesza?

♥Hope♥
Teraz nic czasem głupota ludzka: można powiedzieć że można się uśmiechac świadomie albo nie więc :nieświadomie na margines można powiedzieć: głupota ludzi nie wiadomo czy się śmiać czy płakać xDDD miłego piątku Ciekawostka refleksja: https://www.youtube.com/watch?v=9hWRE9DiYpk :
Stanisław Michalkiewicz odpowiada na kolejne pytania widzów swojego kanału. Wypowiada się m.in. o tym, czy Max Kolonko współpracuje z CIA, o tym, dlaczego zniechęcił się do uprawiania czynnej polityki, swoim stosunku do Kościoła Katolickiego i o Konfederacji Gietrzwałdzkiej

View more

Next