@u_k_n_o_w

YUNHO

Ask @u_k_n_o_w

Sort by:

LatestTop

❃⠀「 character playlist 」⠀:⠀

⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀f(x) — beautiful stranger
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀jay park — forget about tomorrow
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sunny hill — midnight circus
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀gd&top — high high
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ad/dc — t.n.t
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
character playlist

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀CZEŚĆ!
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Tak, to wiadomość do Ciebie, prosto od Yunho!
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Jako, że mam wolny czas, chciałbym go
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀przyjemnie spożytkować. Z kim? Oczywiście, że z
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Tobą? Zaskoczony? No już, nie marudź. Mam
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀propozycję nie do odrzucenia - może zaczniemy
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀od wspólnego drinka w pobliskiej dyskotece, hm?
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀A później? Cały świat stoi przed Nami otworem.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Więc oto jestem, cały dla Ciebie. Tylko gdzie Ty
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀jesteś? No już, nie daj się prosić.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
CZEŚĆ
 
 Tak to

+ 3 💬 messages

read all

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀HI, I'M ANGRY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/highway_to_hell_6
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀[ @noso4xll6 ]
⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀
HI IM ANGRY

Related users

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀HI, I'M CURIOUS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/highway_to_hell_5
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀[ @noso4xll6 ]
⠀⠀ ⠀
HI IM CURIOUS

⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀HI, I'M PROFESSOR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/highway_to_hell_4
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀[ @noso4xll6 ]
⠀⠀ ⠀
HI IM PROFESSOR

⠀⠀⠀⠀ノ🌸⠀guilty pleasure song twojej postaci:

+ 13 💬 messages

read all

WANTED:

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀HI.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/POSZUKIWANI______
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀
WANTED

⠀ ⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀HI, I'M YUNHO.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/highway_to_hell_3
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀[ @noso4xll6 ]
⠀⠀ ⠀
HI IM YUNHO

⠀ ⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ HI, DID YOU CALL ME?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/highway_to_hell_2
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀[ @noso4xll6 ]
⠀⠀ ⠀
HI DID YOU CALL ME

Szukasz jakieś postaci?

Nie mam w tym względzie żadnych oczekiwań. Wolę by każdy czuł się dobrze we ''własnej'' skórze. Przyjmę każdego; po swoich studentów, poprzez innych wykładowców, czy też przypadkowych imprezowiczów, złapanych po drodze w klubie. Nie wymagam długich czy skomplikowanych fabuł. Ja chcę się tylko dobrze bawić. Wy również, prawda?

⠀ ⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ HI, DID YOU MISS ME?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/highway_to_hell
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀[ @noso4xll6 ]
⠀⠀ ⠀
HI DID YOU MISS ME

⠀⠀

⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀Zapraszam. Do rozmowy bądź wspólnej fabuły. Nie
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀gryzę. Chyba, że sam/a zaproponujesz.
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
Zapraszam Do rozmowy

Language: English