@bloodpvddin1

⠀⠀˒⠀ᴅ ᴀ ᴇ ᴍ ᴏ ɴ.⠀

Ask @bloodpvddin1

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀prefer dangerous freedom over peaceful
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀slavery ━━ kneel ⠀ or ⠀ f i g h t,⠀ traitor.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
iprefer dangerous freedom over peaceful
slavery    kneel


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢ⠀ᴏ ɴ⠀ᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀madness and greatness⠀can both share⠀a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀f⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀c⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀❊ ❊ ❊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀──────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i was born to play this game,⠀so fear me or
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀love⠀⠀me,⠀⠀⠀⠀it's⠀ ⠀⠀all⠀⠀⠀the⠀⠀same.

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/3cMcQ ⠀ ; ⠀ @not_your_bride
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴏᴍᴇ⠀⠀ɪꜱ⠀⠀⠀ᴡʜᴇʀᴇ⠀⠀ᴍʏ⠀⠀ᴅʀᴀɢᴏɴ⠀⠀⠀ɪꜱ
ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢᴏ ɴᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ

❛ ⠀── ⠀🐝⠀⠀Muzyczna dedykacja.⠀⠀♡

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀like their dragons, the Targaryens answered
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀neither⠀⠀⠀ to⠀ ⠀⠀ gods⠀⠀⠀⠀ nor⠀⠀⠀men.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ http://tiny.cc/won6vz ⠀⠀⠀⠀∖ ⠀.................... ♔
⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀
Muzyczna dedykacja

Related users

#AUTHOR ~ Za czym tęsknisz na asku? Jakich autorów albo czego Ci tutaj brakuje?

⠀∖ ⠀Otaczam się raczej wąskim gronem twórców/rozmówców bardzo ich lubię i szanuję. Czasem znajdzie się ktoś nowy. Czasem się ktoś wykruszy, bywa, widocznie tak miało być. Nie odczuwam natomiast jakieś drastycznej przemiany askowej społeczności względem tego co było. Łatwiej jest wymienić to, czego mi nie brakuje - powielanie pomysłów, wizerunków, czy nazw, słomiany zapał, brak szacunku dla drugiej osoby i jej czasu. Zmiany są nieuniknione, aczkolwiek nie dotykają mnie one tu tak bardzo, żeby zaraz popłakiwać nad swoim losem :) Dzięki za pytanie!
AUTHOR  Za czym tęsknisz na asku Jakich autorów albo czego Ci tutaj brakuje


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢ⠀ᴏ ɴ⠀ᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀none, who go into the land of revenge and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀reason, emerge with shoulders light of sin.

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/38W0O ⠀ ; ⠀ @not_your_bride
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴏᴍᴇ⠀⠀ɪꜱ⠀⠀⠀ᴡʜᴇʀᴇ⠀⠀ᴍʏ⠀⠀ᴅʀᴀɢᴏɴ⠀⠀⠀ɪꜱ
ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢᴏ ɴᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ

[W SZ] Wygadaj się. Powiedz, jak się dzisiaj czujesz i dlaczego właśnie tak? Może coś cię ucieszyło albo zdenerwowało? Podziel się tym z nami.

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀Dzisiaj, bez wdawania się w zbędne dyskusje przypominam: życie jest tylko jedno, czasem warto zwolnić i złapać oddech :) Sponsorem poniedziałkowego relaksu jest: https://www.youtube.com/watch?v=7MRfx3D2vMsbloodpvddin1’s Video 172852294814 7MRfx3D2vMsbloodpvddin1’s Video 172852294814 7MRfx3D2vMs

[W SZ] Czego najbardziej obawia się wspaniały Daemon Targaryen?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀Porażki, odtrącenia i życia, takiego, które mogłoby go rozczarować. Marazmu. Ograniczeń.
W SZ Czego najbardziej obawia się wspaniały Daemon Targaryen

[W SZ] Czy wyobrażasz sobie siebie na tronie, Daemonie? Jeśli tak, opisz co widzisz.

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀Widzę kogoś, kto nie ulega podszeptom ambitnych głów. Kogoś, kto hołduje okrutnej (choć nadal) sprawiedliwości. Kogoś, kto pod presją wybrałby życie żony, nie nienarodzonego dziedzica. Kogoś doświadczonego w bitwie, wprawionego stratega. Szczerzę wątpię, aby został drugim Maegorem, choć prawda, łączą ich nieprzewidywalność i skłonność do agresji - Daemon natomiast ma coś, czego nie miał Maegor - wrodzoną zdolność do porywania i zjednywania sobie tłumów. Czy Daemon byłby dobrym władcą, cóż, ostatecznie zależy od punktu widzenia.
W SZ Czy wyobrażasz sobie siebie na tronie Daemonie Jeśli tak opisz co widzisz

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀ ᴇ ɪ ɢ ɴ⠀⠀⠀⠀ᴏ ꜰ⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀⠀⠀ᴅ ʀ ᴀ ɢ ᴏ ɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀he⠀wanted this ⸻ to take⠀care⠀of her,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀heal her,⠀to ensure she was well.⠀ he could
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀not⠀explain⠀why,⠀but⠀the part⠀of him that
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀desired this,⠀it was primal._____________

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/371b7 ⠀;⠀ @Blood__Of__Fire
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ♔ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)
⠀⠀⠀⠀
ʀ ᴇ ɪ ɢ ɴᴏ ꜰᴛ ʜ ᴇᴅ ʀ ᴀ ɢ ᴏ

#ICEヽFIRE⠀:⠀Twoje alternatywne zakończenie dla prowadzonego bohatera.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀sorry-not-sorry⠀)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ICEヽFIRETwoje alternatywne zakończenie dla prowadzonego bohatera


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢ⠀ᴏ ɴ⠀ᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you are a war drum, ⠀ your name is a battle
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀chant⠀on⠀ten⠀thousand⠀ lips. ⠀ you are a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀weapon⠀⠀⠀⠀⠀to⠀ ⠀⠀⠀ be⠀⠀⠀⠀⠀ pointed.

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/36Kv1 ⠀⠀; ⠀⠀ @not_your_bride
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴏᴍᴇ⠀⠀ɪꜱ⠀⠀⠀ᴡʜᴇʀᴇ⠀⠀ᴍʏ⠀⠀ᴅʀᴀɢᴏɴ⠀⠀⠀ɪꜱ
ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢᴏ ɴᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ

[W SZ] Ulubiony fanart z Twoją postacią?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀ źródło: https://twitter.com/AFinnstark
W SZ Ulubiony fanart z Twoją postacią

Walentynki 2023 -> Stwórz Walentynkę dla osoby bliskiej Twojemu sercu. (technika dowolna) 💕

valkyr_’s Profile PhotoValkyr

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀panie i panowie,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mężni lordowie i cnotliwe damy!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀przed wami⠀ ᴘ ʟ ᴀ ʏ ᴍ ᴀ ᴛ ᴇ⠀⠀ᴏꜰ⠀ᴛʜᴇ⠀ʏᴇᴀʀ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℛhaenyra z bogów łaski delight,⠀⠀królowa
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀serc, pomysłów, matka smoków-zanim stało
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀się to modne; w swej nieskończonej chwale
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mądrości⠀i⠀na⠀wyżynie⠀kreatywności⠀ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
Walentynki 2023  Stwórz Walentynkę dla osoby bliskiej Twojemu sercu technika

[W SZ] Czy czasem czujesz się samotny/samotna?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀Wyczuwam, że to właśnie mogło stać się główną (choć nie całkiem oficjalną) przyczyną rozpadu małżeństwa z Lady Royce :'')) Brak należytej atencji, męska duma. Rodzące się z tego miksu uprzedzenia, monotonia i boom, książę ucieka do ramion, w których należycie dba się o jego ego.
W SZ Czy czasem czujesz się samotnysamotna

[W SZ] Co najbardziej intryguje Cię w tej postaci?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀W jakiś sposób umiem znaleźć podobieństwa w charakterze moim i Daemona, i chyba nie ma większej radochy niż ta, kiedy utożsamiasz się z decyzjami, odruchami, z odzywkami, a nawet, momentami z mimiką czy gestykulacją na ekranie. Los takiego bohatera zawsze jakoś mocniej leży na sercu - a co przekłada się na tworzenie w tym klimacie, łatwiej przewidzieć postępowanie i motywację postaci w późniejszym czasie. Żyje się jej treścią, analizuje, dopisuje scenariusze, a nie tylko powierzchownie przyswaja, jak przeciętną kreatywną papkę. I tak, to jest intrygujące.
W SZ Co najbardziej intryguje Cię w tej postaci

[W SZ] Dlaczego zdecydowałxś się właśnie na taką nazwę użytkownika na ask.fm?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀∖ ⠀O, a to już jest trochę długawa historia mojego kreatywnego zaćmienia umysłu, który to, podczas wymiany poglądów (jednej z wielu) i pomysłów (z @investigxtor) zrodził zarys postaci (z cyklu: PATOLOGICZNE :'')) związanej ze środowiskiem medycznym (bo początkowo to wcale nie miał być Daemon, hehe) i ten krwawy puddin rzucił tak trochę żartobliwie, żeby pysia Hayward się uśmiechnęła... : )))
W SZ Dlaczego zdecydowałxś się właśnie na taką nazwę użytkownika na askfm

+ 2 💬 messages

read all


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢ⠀ᴏ ɴ⠀ᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀they fear⠀the power we have⠀when we are
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀truly free. __________________________

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/35kj_ ⠀⠀; ⠀⠀ @not_your_bride
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ᵍᵒᵈˢ ᵉᶰᵛʸ ᵘˢ............................................................
ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢᴏ ɴᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ

⠀⠀⠀ ⊰ ᴴᵒʷ ᵈᵒᵉˢ ⁱᵗ ᶠᵉᵉˡ... ᵗᵒ ᵇᵉ ᵗʰᵉ ᴳᴼᴰ ᵒᶠ⠀ ⠀⠀ Old ⠀ Valyria, ˡᵒᵛᵉ?

not_your_bride’s Profile Photoᴄᴀʟᴀɴᴛʜᴇ ⊰♕⊱ ᵗʰᵉ ˡᶦᵒⁿᵉˢˢ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀over⠀the centuries,⠀House⠀Targaryen has
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀produced⠀both⠀great⠀man⠀and monsters.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀prince Daemon was both. ⠀ in his day there
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀was not a man so admired, so beloved, and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀so reviled in all Westeros.⠀ he was made of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀light and darkness in equal parts.⠀ to some
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀he was a hero,⠀to⠀others⠀the blackest⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀v⠀⠀⠀ i ⠀⠀⠀l ⠀⠀⠀l ⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀i ⠀ ⠀⠀n ⠀⠀⠀s.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ⠀ᴛ ɪ ᴍ ᴇ⠀ᴛ ᴏ⠀ʙ ᴜ ɪ ʟ ᴅ⠀ᴍ ʏ⠀ᴇ ᴍ ᴘ ɪ ʀ ᴇ⠀⠀ )
ᴴᵒʷ ᵈᵒᵉˢ ⁱᵗ ᶠᵉᵉˡ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵗʰᵉ ᴳᴼᴰ ᵒᶠ  Old  Valyria ˡᵒᵛᵉ

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀ ᴇ ɪ ɢ ɴ⠀⠀⠀⠀ᴏ ꜰ⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀⠀⠀ᴅ ʀ ᴀ ɢ ᴏ ɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀what is the point of triumph, ⠀⠀ when battle
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀leaves you⠀⠀⠀b⠀⠀ r⠀⠀ o⠀⠀ k⠀⠀ e⠀⠀ n⠀ ?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34BnO⠀;⠀ @Blood__Of__Fire
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ⠀⠀ʷᶤˡˡ⠀ᵉᶤᵗʰᵉʳ⠀ᶠᶤᶰᵈ ᵃ ʷᵃʸ⠀⠀♔⠀⠀ᵒʳ⠀ᶤ⠀ʷᶤˡˡ⠀ ᵐᵃᵏᵉ ᵒᶰᵉ
⠀⠀⠀⠀
ʀ ᴇ ɪ ɢ ɴᴏ ꜰᴛ ʜ ᴇᴅ ʀ ᴀ ɢ ᴏ

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢ⠀ᴏ ɴ⠀ᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀need⠀my golden⠀crown⠀of⠀sorrow,⠀my
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bloody sword to swing,⠀i⠀need⠀my empty
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀halls⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀echo⠀⠀⠀⠀with⠀ ⠀grand ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀s e l f - m y t h o l o g y.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34vBZ ⠀ ; ⠀ @not_your_bride
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ᵍᵒᵈˢ ᵉᶰᵛʸ ᵘˢ............................................................
⠀⠀⠀⠀
ᴛ ʜ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ɢᴏ ɴᴄ ʜ ᴀ ᴏ ꜱ

Next

Language: English