@PRINCESSXFTHESUN

⠀⠀∫⠀ stella ✵

Ask @PRINCESSXFTHESUN

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ғᴏᴜʀᴛᴇᴇɴ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀Did you find out something?
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA014 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

Szukasz kogoś?

Tak, tak! Czekam na resztę czarodziejek, głównie na Musę, Laylę, Terrę, ale też i Tecnę, Roxy znane z bajek. Chętnie ujrzę też tutaj swoją matkę oraz Brandona czy Rivena. Inne wróżki oraz specjaliści także mnie, a w zasadzie nas wszystkich ucieszą. 💛

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ᴛᴡᴇʟᴠᴇ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀We need to act fast.
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA012 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

People you may like

PVTeam321’s Profile Photo Kuba
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ᴛᴇɴ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ What do you think?
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA010 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ᴇɪɢʜᴛ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀What do we do about it?
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA008 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ sɪx⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀Are you okay?
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA006 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ғᴏᴜʀ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ What did you see?
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA004 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

⠀⠀⠀∫⠀ @sky_specialist ⠀❞⠀ message sent⠀ ✓

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STELLA⠀&⠀SKY ⠀⊰⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ᴛᴡᴏ⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁄⁄ ⠀sun⠀princess⠀and⠀specialist⠀✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀We have to find her.
⠀⠀⠀⠀⠀ ☀⠀ https://justpaste.it/SKYXSTELLA002 ⠀☽

⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
skyspecialist  message sent

Stello.

sky_specialist’s Profile Photo»»————- ★ S K Y ————-««
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ – ♕ ❜ ⚔️⚔️☀️
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ★ ❭⠀ Sky, witaj. M̲i̲ł̲o̲ ̲C̲i̲ę̲ ̲z̲n̲o̲w̲u̲ ̲w̲i̲d̲z̲i̲e̲ć̲ !⠀ ❬ ★
⠀⠀⠀
Stello

MindFviry’s Profile Photo˗ˏˋ ℳ usa ˎˊ˗
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀↪ ♡ ❜ ♫ ♫ ♫
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀꧁⠀ ℳusa, hello ̼s̼w̼e̼e̼t̼h̼e̼a̼r̼t̼ !⠀ ꧂
⠀⠀⠀
ℳusa hello sweetheart

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀⠀ ☾ ⠀✵ ⠀✧ ⠀✵ ⠀☽⠀ ⠀❞

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀♛⠀p r i n c e s s⠀⠀ o f⠀⠀ S o Ꙇ ᥲ ɾ ɩ ᥲ⠀♛⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ f a i r y⠀ o f⠀ t h e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S⠀ᴜ⠀ɴ, ⠀M⠀ᴏ⠀ᴏ⠀ɴ ⠀ᴀɴᴅ⠀ S⠀ᴛ⠀ᴀ⠀ʀ⠀ꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✧⠀⠀⠀ᴡ⠀ɪ⠀ɴ⠀x ⠀⠀ᴄ⠀ʟ⠀ᴜ⠀ʙ ⠀⠀⠀✧

⠀⠀ ⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆⠀⠀⋆
⠀⠀⠀
p r i n c e s s o f S o Ꙇ ᥲ ɾ ɩ ᥲ
 f a i r y o

Language: English