Ask @BluedayX:

Post Anything 🔥🔥🔥

Numra
Inson nimaga sevar?
Va nnimalarga erishar ?
Baholanki va'dalar berayotgan labar aldar
Muhabbatga ishontirishga undar
Nima o'zi u muhabbat
Bahtmi yoki razolat
Qani kim javob berar
Agarda sevganinga qilganingda tunfa qo'ng'iroq
Bo'Isa band
So'ngra esa xizmat
So'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynar
Tun esa o'tadi go'yoki asr
Lekin qiladi sabr

View more

Next