@blxxdymvry

Wednesday Addams

Ask @blxxdymvry

Sort by:

LatestTop


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — The brighter the light,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀the deeper the shadow.⠀❜❜
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Shadow Of Unknown
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴛᴀɢᴏɴɪꜱᴛ:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @BOOo0ooOoK
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 01:⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34Awo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀ˢʰᵃᵈᵒʷ⠀ᶤˢ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵍʳᵉᵃᵗᵉˢᵗ⠀ᵗᵉᵃᶜʰᵉʳ⠀ᶠᵒʳ⠀ʰᵒʷ⠀ᵗᵒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵒᵐᵉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡᶤᵍʰᵗ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⛧▬▬
The brighter the light
 the deeper

Martwa czy jeszcze nie? Myślę o Xavierze.

Cześć! Jeszcze nie aż tak martwa, jakby się mogło wydawać, więc zapraszam. Z chęcią ugoszczę tutaj odpowiednio Xaviera.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — We ran as if to meet
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀the moon⠀❜❜
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bloody Moon
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴛᴀɢᴏɴɪꜱᴛ:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @DAYWXLKER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 01:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/32diK
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒᶰ ᵃᶰᵈ⠀ˢᵗᶤˡˡ ᵇᵉ ʲᵉᵃˡᵒᵘˢ ᵒᶠ ᵗʰᵉ⠀ˢᵗᵃʳˢ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⛧▬▬
We ran as if to meet 
  the

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⎰⠀ ⋆⠀ Hello ᶳᵗʳᵃᶰᵍᵉʳ. You look like an angel!


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — An angel? What happened
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀to your eyesight? ❜❜
Hello ᶳᵗʳᵃᶰᵍᵉʳ You look like an angel


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — Life is but a walking
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀shadow.⠀❜❜
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Embrace of Madness
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴛᴀɢᴏɴɪꜱᴛ:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @THED0LLMAKER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 01:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/32Buf
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵉᶠʳᶤᵉᶰᵈ⠀⠀ʸᵒᵘʳ⠀ˢʰᵃᵈᵒʷ⠀ᵃᶰᵈ⠀ˡᶤᶠᵉ⠀ʷᶤˡˡ⠀ᵇᵉ⠀⠀ᵉᵃˢᶤᵉʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⛧▬▬
Life is but a walking

😎 †⠀⠀tell me about your demons.

faithfuI__protector’s Profile Photoparanormal investigator

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — They are loud and stubborn
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀but they don't own me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ I own them.⠀❜❜
tell me about your demons

My little black cloud.

latino___amante’s Profile PhotoGomez Addams

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — Dad,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀I'm not a little girl anymore,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀so you can say what's on
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ your conscience. Still.⠀❜❜
My little black cloud

⠀⠀ ˗ˏˋ⠀⠀♡

THED0LLMAKER’s Profile Photo໓ ᴏ ʟ ʟ ᴍ ᴀ ᴋ ᴇ ʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — Hello, dear.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀What was on your mind that you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀decided to vent your emotions
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀in such a way?⠀❜❜
Hello dear
  What was on your mind


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⛧⠀⠀❛❛ — Believe nothing to hear and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀half of what you see.⠀❜❜
Believe nothing to hear and

Language: English