@LastDaughterOfKrypton

♡⠀╱⠀kara⠀danvers⠀❜

Ask @LastDaughterOfKrypton

Sort by:

LatestTop

piszesz jeszcze rp?

Yup! Chociaż los zmusił mnie do pisania prywatnie, dalej tu jestem! Zapraszam do rozmowy, czy coś. :]
piszesz jeszcze rp

•⠀❪ do postaci ❫⠀⁏⠀co oznacza Twoje imię?

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ K⠀⠀ ⠀A⠀⠀ ⠀R⠀⠀ ⠀A
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━ ⠀ ⠀⠀♡ ⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ since ⠀ the ⠀i n f a n t ⠀was ⠀born ⠀under
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ the ⠀constellation ⠀⠀of ⠀ ⠀our ⠀ ⠀ancient
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ goddess ⠀⠀ ⠀of ⠀ ⠀ ⠀b e a u t y, ⠀ ⠀ Kara,
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ that ⠀ ⠀ will ⠀ ⠀ be ⠀ ⠀her ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ name.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ❪ ⠀ᵒᶰ⠀⠀ ᵐʸ⠀⠀ ʷᵒʳˡᵈ⠀ ⠀ ᶤᵗ⠀⠀ ᵐᵉᵃᶰˢ⠀⠀ ⠀ ˡ ᵒ ᵛ ᵉ ˡ ʸ⠀ ❫
do postaci co oznacza Twoje imię

People you may like

♡♡♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˗ˏˋ꒰ *. COME⠀FLY⠀WITH ME; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Once⠀⠀I get you⠀⠀up there, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀where the⠀⠀air is⠀⠀rarefied ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀we'll just glide, starry eyed ⋆*

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀G⠀ O⠀ R⠀ G⠀ E⠀ O⠀ U⠀ S
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━ ⠀ ⠀⠀♡ ⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ you should think about the ⠀ consequence
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ of your magnetic field being too s t r o n g ❜
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ you ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀are ⠀ ⠀ ⠀ ⠀so ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ cool
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ it ⠀ ⠀makes ⠀me ⠀⠀hate ⠀you ⠀so ⠀much
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❪ ⠀ʷʰᵃᵗ ⠀ᵐᵘˢᵗ⠀ ᶤᵗ ᵇᵉ ˡᶤᵏᵉ ᵗᵒ⠀ ᵍʳᵒʷ⠀ ᵘᵖ ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ ᵇᵉᵃᵘᵗᶤᶠᵘˡ⠀ ❫
ˏˋ  COMEFLYWITH ME
 OnceI get youup there
 where theair israrefied
 well just

(⠀ᵐᵃʳᵛᵉˡ ᵃⁿᵈ ᵈᶜ ⠀)⠀ Podaj kolejno : ulubiony komiks, ulubiony film, ulubiona kreskówka!

1. supergirl woman of tomorrow ( duh! )
2. basicowo; superman II
3. justice league unlimited / dc super hero girls
ᵐᵃʳᵛᵉˡ ᵃⁿᵈ ᵈᶜ  Podaj kolejno  ulubiony komiks ulubiony film ulubiona kreskówka

Szukasz kogoś?

Niezmiernie ucieszyłoby mnie pojawienie się Mon — Ela, Williama oraz Alex, tudzież reszty bohaterów z Arrowverse (
CWSG!! ), jak i postaci OC♡!
Szukasz kogoś

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @L3VITATING ⠀╱⠀issue no. 1
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━ ⠀ ⠀⠀♡ ⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ so I cannot leave yes, I ⠀m u s t⠀ here stay
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ I know what's good and I'll⠀ d i e⠀that way
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ it⠀⠀ain't⠀⠀⠀ easier⠀⠀⠀after⠀⠀a⠀⠀⠀week
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ we⠀⠀are⠀on⠀a⠀ long⠀⠀byway⠀ standing
⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ❪ ⠀ https://justpaste.it/INVISIBLE__STRING__000 ⠀ ❫
L3VITATING issue no 1

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀F⠀ O⠀ N⠀ D⠀ N⠀ E⠀ S⠀ S
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━ ⠀ ⠀⠀♡ ⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ our lives may be ⠀separate, but⠀ they ⠀run
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ in the same direction, ⠀like ⠀parallel ⠀lines;
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ if ⠀we ⠀have ⠀only ⠀ one ⠀ life ⠀ to ⠀⠀ live,
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ we ⠀might as well not have ⠀ l i v e d ⠀at all.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❪ ⠀ʰᵒˡᵈ⠀ ᵐᵉ⠀ ˡᶤᵏᵉ⠀ ᶤ'ᵐ⠀ ᵐ ᵒ ʳ ᵉ⠀ ᵗʰᵃᶰ⠀ ʲᵘˢᵗ⠀ ᵃ⠀ ᶠʳᶤᵉᶰᵈ⠀ ❫
F O N D N E S S

Szukasz Mona?

Mały edit.
Poszukuję przede wszystkim osoby chętnej oraz skorej do zaangażowania w prowadzoną postać. Chętnie stworzę dłuższą historię z kimkolwiek, o ile znajomość oparta będzie na wzajemnym szacunku; ale tak, przygarnę każdego z CWSG!
Szukasz Mona

あなたは真のヒーローです。;⠀keep on fighting, sᴜᴘᴇʀɢɪʀʟ.⠀❜

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L⠀⠀⠀E⠀⠀N⠀⠀⠀I⠀⠀⠀T⠀⠀⠀Y
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━ ⠀ ⠀⠀♡ ⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ not even⠀ one's own pain weighs so heavy
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ as⠀ the ⠀pain one⠀ feels⠀ with ⠀someone,
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ for ⠀⠀someone, ⠀⠀a ⠀⠀pain ⠀⠀intensified
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ by⠀ the⠀⠀ imagination⠀⠀ and⠀ prolonged
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ by ⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀ ⠀hundred⠀ ⠀⠀e c h o e s.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❪ ⠀ᵗʰᵉʳᵉ⠀ ᶤˢ⠀ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ⠀ ʰᵉᵃᵛᶤᵉʳ⠀ ᵗʰᵃᶰ⠀ ᶜ ᵒ ᵐ ᵖ ᵃ ˢ ˢ ᶤ ᵒ ᶰ⠀ ❫
あなたは真のヒーローですkeep on fighting sᴜᴘᴇʀɢɪʀʟ

17. I know there's a line, but I crossed it.


⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀WHAT⠀ ⠀WAS⠀⠀ I⠀⠀⠀ THINKING?⠀⠀❜⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀────────────────────────⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀You're⠀⠀lying⠀⠀⠀next⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀ me,
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀I ⠀⠀don't ⠀know⠀⠀ where⠀⠀to ⠀⠀hide⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀I ⠀⠀⠀see⠀⠀ ⠀this ⠀ ⠀⠀smiley ⠀⠀⠀face
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀that ⠀⠀makes ⠀⠀⠀me ⠀⠀wanna ⠀⠀cry
17 I know theres a line but I crossed it

Next

Language: English