Ask @Nii_de_vuong:

Tao thích Wash thì mày cũng quen Wash. Thích Vens xong mày cũng đu lấy Vens. Rồi giờ có cảm tình với Huy thì mày lại sân si Huy. Sống kiểu đéo gì vậy ?

Wash và tao chơi thôi chứ có quen đéo đâu? Vén thì hay thính linh tinh nên khỏi bàn chứ thích nó mà đéo biết nó quen ai luôn á hả. Còn Huy thì địt mẹ mày đéo có tuổi.

View more

Next