@WINTERKlLLS

{⠀★⠀}⠀zimniy soldát.

Ask @WINTERKlLLS

Sort by:

LatestTop⠀⠀⠀⠀⠀ ❛⠀ https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_13 ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀ _______________________________________
⠀⠀⠀⠀⠀ @Duchess__Of__Destruction ⠀⠀⠀∫ ⠀⠀ 05.10.2021


⠀⠀⠀⠀⠀ everyone ⠀⠀ has ⠀⠀a ⠀⠀ t h o u s a n d ⠀⠀wishes
⠀⠀⠀⠀⠀ B⠀E⠀F⠀O⠀R⠀E ⠀⠀⠀⠀ A ⠀⠀⠀⠀T⠀R⠀A⠀G⠀E⠀D⠀Y

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄⠀⠀⠀⠀⠀ ─ ─ ─ ─ @Duchess__Of__Destruction
⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_11 ;⠀{ ★ }

⠀⠀⠀⠀⠀ _______________________________________

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴǫᴜᴇʀ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡɪᴛʜ ⠀⠀ ᴏɴᴇ ⠀⠀ ʜᴀɴᴅ ⠀⠀ ᴀs ⠀⠀ ʟᴏɴɢ ⠀⠀ᴀs ⠀⠀ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀʀᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʜᴏʟᴅɪɴɢ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏᴛʜᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Related users

❛ ˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ ⠀ᶜ ᵃ ᵐ ᵖ ♡ ‣ one shot : a letter to someone

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ ❯❯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BETTERDAYS
⠀⠀⠀⠀⠀ one shot;⠀❪ 22.07.2021 ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dear⠀James,
⠀⠀⠀⠀⠀ never ⠀ ⠀ let ⠀ ⠀ them ⠀⠀ take ⠀⠀ your ⠀⠀ heart

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_09
⠀⠀⠀⠀⠀ ❪⠀chapter 09 for: @Duchess__Of__Destruction ⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀ known as:⠀⠀⠀⠀⠀⠀ wanda maximoff, scarlet witch

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀★

⠀⠀⠀⠀⠀ they ⠀⠀ m a d e ⠀⠀you ⠀⠀into ⠀⠀a ⠀⠀w e a p o n
⠀⠀⠀⠀⠀ and ⠀⠀⠀told ⠀⠀⠀you ⠀⠀⠀to ⠀⠀⠀ find ⠀⠀⠀ peace

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/UNKNOWNFATE__04
⠀⠀⠀⠀⠀ ❪ ⠀⠀⠀CHAPTER 04 FOR:⠀ @LADYHXWKEYE ⠀⠀⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀ known as:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ kate bishop, hawkeye

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀★

⠀⠀⠀⠀⠀ you ⠀⠀don't ⠀⠀need ⠀⠀water ⠀⠀to ⠀⠀feel ⠀⠀like
⠀⠀⠀⠀⠀ you're⠀⠀⠀⠀⠀d r o w n i n g,⠀⠀⠀⠀⠀do⠀⠀⠀⠀⠀you?

⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_07
⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER 07 FOR:⠀ @Duchess__Of__Destruction
⠀⠀⠀⠀⠀ known as:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wanda maximoff, scarlet witch

⠀⠀⠀⠀⠀ _______________________________________

⠀⠀⠀⠀⠀ they⠀⠀⠀ are ⠀⠀⠀teaching ⠀⠀⠀me ⠀⠀⠀to ⠀⠀⠀kxll
⠀⠀⠀⠀⠀ who's ⠀⠀⠀⠀teaching ⠀⠀⠀⠀me ⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀love?

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀ ⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀ ⠀⠀ 【⠀ https://justpaste.it/UNKNOWNFATE__02 ⠀】✪
⠀⠀⠀⠀⠀ CHAPTER 02 FOR:⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @LADYHXWKEYE
⠀⠀⠀⠀⠀ known as:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀kate bishop, hawkeye

⠀⠀⠀⠀⠀ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

⠀⠀⠀⠀⠀ I ⠀came ⠀to ⠀ʀ ᴇ ᴀ ʟ ɪ ᴢ ᴇ⠀that⠀i⠀have⠀no⠀place
⠀⠀⠀⠀⠀ T⠀O ⠀⠀⠀⠀⠀⠀B⠀E⠀L⠀O⠀N⠀G⠀⠀⠀⠀⠀⠀H⠀E⠀R⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀ I ⠀⠀⠀ couldn't ⠀⠀⠀ even ⠀⠀⠀shed ⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀tear.

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Gdyby nie ten wizerunek to jaki byś wybrał/wybrała?


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ andrea faccio; ⠀ ⠀tak mi się wydaje. jeszcze może
⠀⠀⠀⠀⠀ ben barnes,⠀⠀ale gdybym porządnie się rozejrzał,
⠀⠀⠀⠀⠀ to ⠀⠀pewnie ⠀⠀wybór⠀⠀byłby⠀⠀zupełnie⠀⠀inny.
⠀⠀⠀⠀⠀ dzięki ⠀⠀⠀⠀za⠀⠀⠀⠀pytanie!⠀⠀⠀⠀(メ ̄▽ ̄)︻┳═一

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ { ⠀⠀ https://justpaste.it/BLOODRAGE__02 ⠀⠀} ⠀ ✪
⠀⠀⠀⠀⠀ @S0VIETSPY ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ black widow

⠀⠀⠀⠀⠀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀ it⠀always⠀ends⠀the⠀same.⠀i⠀gave⠀you⠀all⠀my
⠀⠀⠀⠀⠀ heart ⠀ just ⠀ to ⠀ watch ⠀ it ⠀ get⠀thrown⠀away.

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ { https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_05 } ✪
⠀⠀⠀⠀⠀ @Duchess__Of__Destruction ⠀ ╱⠀⠀scarlet witch

⠀⠀⠀⠀⠀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀ BUT⠀PERHAPS⠀⠀THE⠀⠀MONSTERS⠀⠀NEEDED
⠀⠀⠀⠀⠀ TO ⠀⠀LOOK ⠀⠀OUT ⠀⠀FOR⠀⠀E A C H⠀⠀OTHER
⠀⠀⠀⠀⠀ E V E R Y ⠀⠀⠀⠀ N O W ⠀⠀⠀⠀A N D ⠀⠀⠀⠀T H E N

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Czy Zimowy Żołnierz byłby zdolny oddać komuś swoje serce po przebytej traumie?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ James⠀⠀⠀nie⠀⠀⠀sprawia⠀⠀⠀wrażenia ⠀ ⠀osoby,
⠀⠀⠀⠀⠀ która ⠀⠀mogłaby ⠀⠀kochać,⠀⠀jednak⠀⠀robi⠀⠀to
⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀to⠀aż⠀do⠀bólu. ⠀właśnie ⠀w ⠀kwestii ⠀traumy,
⠀⠀⠀⠀⠀ uratowała ⠀⠀ go ⠀⠀miłość. ⠀⠀swoje ⠀⠀przeszedł
⠀⠀⠀⠀⠀ i zapewne jeszcze⠀niejedno wyzwanie przed nim,
⠀⠀⠀⠀⠀ lecz śmiało myślę, ⠀że⠀mógłby⠀stracić dla kogoś
⠀⠀⠀⠀⠀ głowę. czy z wzajemnością?⠀unikając⠀toksycznej
⠀⠀⠀⠀⠀ r e l a c j i?⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀n i e⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w i e m.
⠀⠀⠀⠀⠀ dziękuję⠀⠀za⠀⠀pytanka!⠀♡⠀love ⠀you ⠀guys!⠀♡

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Jak wyglądałaby przyszłość Bucky'ego, gdyby nie został objęty Programem Zimowego Żołnierza?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ nie miałby żadnej przyszłości,⠀⠀będąc całkowicie
⠀⠀⠀⠀⠀ szczerym. ⠀⠀ gdyby ⠀⠀ nie ⠀⠀ program, ⠀⠀Bucky
⠀⠀⠀⠀⠀ świętowałby ⠀⠀już⠀⠀w⠀⠀Niebie⠀⠀z⠀⠀aniołkami.
⠀⠀⠀⠀⠀ jeśli⠀jednak⠀jego⠀losy⠀potoczyłyby⠀się⠀inaczej,
⠀⠀⠀⠀⠀ to⠀sądzę,⠀że⠀tytuł⠀Kapitana ⠀Ameryki⠀zostałby
⠀⠀⠀⠀⠀ z⠀nim⠀⠀na⠀⠀dłużej,⠀⠀jeśli⠀⠀nie⠀⠀na⠀⠀zawsze
⠀⠀⠀⠀⠀ myślę⠀nawet,⠀że⠀wiódłby⠀całkiem⠀udane życie
⠀⠀⠀⠀⠀ takie, ⠀ o⠀⠀jakim⠀⠀zawsze⠀⠀marzył⠀⠀i⠀⠀raczej
⠀⠀⠀⠀⠀ n i g d y ⠀⠀⠀⠀g o ⠀⠀⠀⠀n i e⠀⠀⠀⠀z a s m a k u j e.

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Dlaczego taka postać a nie inna? Czy są jakieś cechy, które łączą Ciebie jako autora z Twoją kreacją?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀ R ⠀⠀ E ⠀⠀ D ⠀⠀ E ⠀⠀ M ⠀⠀ P ⠀⠀ T ⠀⠀ I ⠀⠀O ⠀⠀N
⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ spontanicznie ⠀⠀dokonałem⠀⠀wyboru;⠀⠀pomysł
⠀⠀⠀⠀⠀ na ⠀⠀założenie ⠀⠀Barnesa⠀⠀chodził⠀⠀za⠀⠀mną
⠀⠀⠀⠀⠀ już⠀od⠀jakiegoś⠀czasu;⠀chciałem⠀sprawdzić się
⠀⠀⠀⠀⠀ w ⠀ roli ⠀Zimowego ⠀Żołnierza, ⠀przekonać ⠀się,
⠀⠀⠀⠀⠀ czy⠀dam⠀radę⠀udźwignąć ⠀tak ⠀skomplikowany
⠀⠀⠀⠀⠀ charakter. nie ukrywam, że serial ostatecznie mnie
⠀⠀⠀⠀⠀ do tego zachęcił! ⠀ myślę też, że więcej nas dzieli,
⠀⠀⠀⠀⠀ niż⠀łączy.⠀jeśli ⠀jednak ⠀miałbym⠀doszukać⠀się

⠀⠀⠀⠀⠀ podobieństw, ⠀⠀stawiam ⠀⠀na ⠀⠀chęć⠀⠀pokuty.
⠀⠀⠀⠀⠀ na pewno nie w wydaniu Jamesa,⠀ale dążenie do
⠀⠀⠀⠀⠀ stania się lepszym człowiekiem⠀naprawa błędów,
⠀⠀⠀⠀⠀ unikanie starych schematów. ⠀dogadalibyśmy się!

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Najważniejsza życiowa zasada, którą kieruje się Twój bohater to...?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ YOU⠀⠀SEE,⠀⠀BACK⠀⠀IN⠀⠀THE⠀⠀COLD⠀⠀WAR
⠀⠀⠀⠀⠀ THERE ⠀WAS ⠀A ⠀THEORY ⠀THAT ⠀ONE ⠀MAN,
⠀⠀⠀⠀⠀ IN ⠀THE⠀RIGHT⠀PLACE, ⠀AT⠀THE⠀RIGHT⠀TIME
⠀⠀⠀⠀⠀ COULD ⠀⠀BE ⠀⠀BETTER⠀⠀THAN⠀⠀AN⠀⠀ARMY
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀&
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ this⠀⠀⠀⠀was⠀⠀⠀⠀old⠀⠀⠀⠀B u c k y⠀⠀⠀behavior
⠀⠀⠀⠀⠀ n o ⠀⠀ p l a n. ⠀⠀ j u s t ⠀⠀ t a k i n g ⠀⠀ a c t i o n.
⠀⠀⠀⠀⠀ i'd⠀⠀grown ⠀up⠀⠀a⠀⠀lot⠀⠀since⠀⠀those⠀⠀days

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ { https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_03 } ✪
⠀⠀⠀⠀⠀ @Duchess__Of__Destruction ⠀ ╱⠀⠀scarlet witch

⠀⠀⠀⠀⠀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀ THE ⠀⠀HORROR⠀⠀YOU⠀⠀HAVE⠀⠀COMMITTED
⠀⠀⠀⠀⠀ I S⠀⠀⠀⠀N O T⠀⠀⠀⠀W H O⠀⠀⠀⠀Y O U ⠀⠀ ⠀A R E

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ { https://justpaste.it/MIND_ON_A_LEASH_01 }⠀⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀ @MISCHIEFMVSTER ⠀⠀⠀⠀ ╱⠀⠀⠀ ⠀loki laufeyson

⠀⠀⠀⠀⠀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀ d a m a g e d⠀⠀⠀people⠀⠀are ⠀⠀d a n g e r o u s
⠀⠀⠀⠀⠀ because ⠀⠀they ⠀⠀know ⠀⠀they⠀⠀can⠀⠀survive

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ { ⠀ https://justpaste.it/CLASSIC_HAVOC_01 ⠀ }⠀ ✪
⠀⠀⠀⠀⠀ @rightpartner ⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀ margaret carter

⠀⠀⠀⠀⠀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀ survived⠀⠀because⠀⠀the⠀⠀fire⠀⠀inside⠀⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀ burned ⠀ brighter ⠀ than ⠀the ⠀fire ⠀around ⠀me

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ { https://justpaste.it/EXECUTION_OF_SINS_01 }⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀ @Duchess__Of__Destruction ⠀ ╱⠀⠀scarlet witch

⠀⠀⠀⠀⠀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀ every time we touch your hands are colder, colder
⠀⠀⠀⠀⠀ there no beating coming from your wooden chest.
⠀⠀⠀⠀⠀ frozen⠀grin,⠀a⠀mannequin,⠀when⠀i⠀get ⠀closer
⠀⠀⠀⠀⠀ i can see the strings there underneath your vest⠀)

⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


⠀⠀⠀⠀⠀ welcome⠀⠀to⠀⠀your⠀⠀life⠀⠀} ⠀・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀⠀ there's⠀⠀no⠀⠀turning⠀⠀back ・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀⠀ even⠀⠀while⠀⠀we⠀⠀sleep ・・・・・・・・・・
⠀⠀⠀⠀⠀ we⠀⠀will⠀⠀find ⠀⠀you ・・・・・・・・・・・・


⠀⠀⠀⠀⠀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀⠀⠀⠀love⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀smell⠀⠀⠀of⠀⠀⠀gasoline
⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀ ⠀light⠀⠀the⠀⠀match⠀⠀to⠀⠀taste⠀⠀the⠀⠀heat
⠀⠀⠀⠀⠀ i've ⠀⠀always ⠀⠀ liked ⠀⠀to ⠀⠀play ⠀⠀with ⠀⠀fire

Language: English