@dvrkmagic

⠀|⠀Avalon Mortain⠀

Ask @dvrkmagic

Sort by:

LatestTop

Czy jest jakaś wyjątkowo poszukiwana przez Ciebie postać, z którą chętnie coś stworzysz? Odpowiedz, a może akurat się ktoś zgłosi! 😏

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀Przyjmę każdego z ciekawym pomysłem na historię.
⠀⠀Czy to kogoś chętnego na przyjaźń lub na wrogie stosunki.
⠀⠀Wspólnymi siłami na pewno coś stworzymy.
⠀⠀Jeśli chcesz dołączyć do mnie, a nie masz pomysłu na
⠀⠀postać, to od siebie mogę zaproponować rolę śmierciożercy,
⠀⠀starego przyjaciela z Durmstrangu lub kogoś z Zakonu
⠀⠀Feniksa. Może być zarówno OC, jak i postać kanoniczna.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Zapraszam wszystkich chętnych!
╚══════════════════⚝══════════════════╝
Czy jest jakaś wyjątkowo poszukiwana przez Ciebie postać z którą chętnie coś

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛ's ᴡʜʏ ᴛʜᴇʏ ᴄᴀʟʟ ᴍᴇ
⠀⠀ʙᴀᴅ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ
⠀⠀ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ᴅᴇɴʏ
⠀⠀ʙᴀᴅ ʙᴀᴅ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ᴛɪʟʟ ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ ɪ ᴅɪᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @t3nnantcameron
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Cameron_Avalon__08
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴀɴᴅ ᴛʜᴀᴛs ᴡʜʏ ᴛʜᴇʏ ᴄᴀʟʟ ᴍᴇ 
ʙᴀᴅ

[W SZ] Gdybyś była wokalistką zespołu rockowego, to jakby się ten zespół nazywał? Wymyśl nazwę.

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴛʜᴇ ʀᴇʟᴇɴᴛʟᴇss
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀ᴄᴀʀᴇғᴜʟ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪsʜ ғᴏʀ,
⠀⠀⠀⠀ɪᴛ ᴍɪɢʜᴛ ᴀʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ᴛʀᴜᴇ
⠀⠀⠀⠀ᴄᴀʀᴇғᴜʟ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ sᴇʟʟ
⠀⠀⠀⠀ғʀᴏᴍ ɪɴsɪᴅᴇ ᴏғ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀ᴍʏ ᴅᴀᴍɴᴀᴛɪᴏɴ ᴀ ᴏɴᴇ ᴡᴀʏ ᴛɪᴄᴋᴇᴛ ᴛᴏ ʜᴇʟʟ
⠀⠀⠀⠀ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴇᴀʀ ᴛʜᴇ ᴍᴀʀᴋ?
⠀⠀⠀⠀ɪᴛ’s sᴏ ᴇᴀsʏ ᴛᴏ ᴛᴇʟʟ
╚══════════════════⚝══════════════════╝
⠀⠀⠀⠀ https://www.youtube.com/watch?v=-ucjrM28ffcdvrkmagic’s Video 171552880632 -ucjrM28ffcdvrkmagic’s Video 171552880632 -ucjrM28ffc

People you may like

[W SZ] Z jakiego powodu wybrałaś to uniwersum? Sentyment, czy kierowałaś się czymś innym?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴀᴜᴛʜᴏʀ's ᴠᴏɪᴄᴇ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀Oczywiście kierował mną sentyment.
⠀⠀⠀⠀Od dziecka uwielbiałam świat czarodziejów,
⠀⠀⠀⠀w którym wszystko było możliwe.
⠀⠀⠀⠀Właśnie z tego powodu się tu znalazłam,
⠀⠀⠀⠀aby kreować los mojej postaci. Los, w którym
⠀⠀⠀⠀wszystko jest możliwe.
╚══════════════════⚝══════════════════╝
W SZ Z jakiego powodu wybrałaś to uniwersum Sentyment czy kierowałaś się czymś

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ʏᴏᴜʀ ᴛᴇᴀʀs ᴅᴏɴ'ᴛ ғᴀʟʟ,
⠀⠀ᴛʜᴇʏ ᴄʀᴀsʜ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴍᴇ
⠀⠀ʜᴇʀ ᴄᴏɴsᴄɪᴇɴᴄᴇ ᴄᴀʟʟs,
⠀⠀ᴛʜᴇ ɢᴜɪʟᴛʏ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴇ ʜᴏᴍᴇ
⠀⠀ᴛʜᴇʀᴇ's ᴀʟᴡᴀʏs sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ
⠀⠀ᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛ ɢᴏɪɴɢ ᴡʀᴏɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @dream_without_end_
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Valerie_Avalon_IV
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ʏᴏᴜʀ ᴛᴇᴀʀs ᴅᴏɴᴛ ғᴀʟʟ 
ᴛʜᴇʏ ᴄʀᴀsʜ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ɪ’ᴠᴇ ᴄʀᴏssᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴘᴀᴛʜs
⠀⠀ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴏɴᴇ ɪɴ ғᴏᴜʀ
⠀⠀ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ʀᴏᴄᴋ sᴛᴜᴘɪᴅ.
⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ᴅɪsᴀᴘᴘᴏɪɴᴛ ᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_015
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ɪᴠᴇ ᴄʀᴏssᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴘᴀᴛʜs 
ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴs
⠀⠀ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴀɴsᴡᴇʀᴇᴅ,
⠀⠀ɪғ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ.
⠀⠀ʙᴜᴛ ᴏɴᴄᴇ ʏᴏᴜ ʟᴇᴀʀɴ
⠀⠀ʏᴏᴜʀ ᴀɴsᴡᴇʀs, ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ
⠀⠀ɴᴇᴠᴇʀ ᴜɴʟᴇᴀʀɴ ᴛʜᴇᴍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @t3nnantcameron
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Cameron_Avalon__06
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴs 
ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴀɴsᴡᴇʀᴇᴅ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴅᴀʀᴋɴᴇss ɢᴏɴɴᴀ ʙʀᴇᴀᴋ ʏᴏᴜʀ ʟɪɢʜᴛ
⠀⠀ɴᴏ ᴘʀᴀʏᴇʀ ɢᴏɴɴᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴍʏ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ
⠀⠀ɴᴏ ᴏɴᴇ's ɢᴏɴɴᴀ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ
⠀⠀ɪ ᴀᴍ ᴀ ᴍɪssɪʟᴇ
⠀⠀ɪ ᴀᴍ ᴛʜᴇ ғɪʀᴇ
⠀⠀ʟᴏᴠᴇ ɪs ᴅᴇsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ
⠀⠀ʙᴜᴛ ᴛʜɪs ᴡᴀʀ ɪs ᴍɪɴᴇ,
⠀⠀ᴛʜɪs ᴡᴀʀ ɪs ᴍɪɴᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @dream_without_end_
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Valerie_Avalon_II
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴅᴀʀᴋɴᴇss ɢᴏɴɴᴀ ʙʀᴇᴀᴋ ʏᴏᴜʀ ʟɪɢʜᴛ
ɴᴏ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴄᴜʀsᴇᴅ
⠀⠀ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀɢɪᴄ ɴɪɢʜᴛ
⠀⠀ᴡᴇ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ sᴛʀᴜᴄᴋ ᴅᴏᴡɴ
⠀⠀ᴅᴏᴡɴ ɪɴ ᴛʜɪs ʜᴇʟʟ
⠀⠀sᴘᴇʟʟs sᴜʀʀᴏᴜɴᴅ ᴍᴇ ᴅᴀʏ ᴀɴᴅ ɴɪɢʜᴛ
⠀⠀sᴛʀɪᴄᴋᴇɴ ʙʏ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴄᴇ ᴏғ ᴇᴠɪʟ ʟɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @t3nnantcameron
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Cameron_Avalon__04
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴄᴜʀsᴇᴅ
ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀɢɪᴄ ɴɪɢʜᴛ
ᴡᴇᴠᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ɪ ᴡᴀs ʙᴏʀɴ ɪɴ ᴀsʜᴇs
⠀⠀ᴏғ ᴍᴏʟᴛᴇɴ ʜᴀᴛʀᴇᴅ.
⠀⠀ʀᴀɪsᴇᴅ ʙʏ ᴅᴇᴍᴏɴs ɪɴ
⠀⠀ᴀʙᴏᴅᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴀᴅ.
⠀⠀ɪ ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ
⠀⠀ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴ,
⠀⠀ᴏғ ᴛʜᴇ ᴇᴠɪʟ ᴏɴᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @t3nnantcameron
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Cameron_Avalon__02
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ɪ ᴡᴀs ʙᴏʀɴ ɪɴ ᴀsʜᴇs 
ᴏғ ᴍᴏʟᴛᴇɴ

Wieczór miłych słów i komplementów już 13 listopada w niedzielę! Masz ochotę powiedzieć komuś coś miłego, a może coś komuś skrycie wyznać? To idealna okazja! Zapraszam do zabawy! 😎😏

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
Zapraszam.
Wieczór miłych słów i komplementów już 13 listopada w niedzielę Masz ochotę

Trick or treat! 🎃 Halloween już za pasem, więc przestrasz nas wszystkich! Stwórz straszny moodboard albo napisz przerażającego, mrożącego krew w żyłach one-shota. A może skusisz się na jedno i drugie? 🎃🎃🎃😎😏

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
Trick or treat  Halloween już za pasem więc przestrasz nas wszystkich Stwórz

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ɪ'ᴠᴇ ᴀʟᴡᴀʏs ᴡᴀʟᴋᴇᴅ ᴀʟᴏɴᴇ
⠀⠀ɪ ᴄʜᴏsᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴀᴛʜ ʟᴇss ᴛᴀᴋᴇɴ
⠀⠀ɪ ʀᴇғᴜsᴇ ᴛᴏ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪɴ
⠀⠀ʟɪғᴇ's ᴀ ʙɪᴛᴄʜ ᴀɴᴅ ɪ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ sʜᴀᴋᴇɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_13
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ɪᴠᴇ ᴀʟᴡᴀʏs ᴡᴀʟᴋᴇᴅ ᴀʟᴏɴᴇ 
ɪ ᴄʜᴏsᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴡᴏʀʟᴅ
⠀⠀ɪɴᴠᴏʟᴠᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ᴡɪᴛʜɪɴ ᴍʏ ᴅʀᴇᴀᴍ
⠀⠀ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ᴀ ʟɪғᴇ
⠀⠀ᴊᴜsᴛ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛ ɴᴏᴛ ᴛᴏ ʙᴇ
⠀⠀ᴛᴀᴋᴇ ᴀ ʟᴏᴏᴋ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛɪᴍᴇ
⠀⠀ᴀs ᴘᴀsᴛ ᴏʀ ᴘʀᴇsᴇɴᴛ ᴡᴏʀᴅs ᴛᴏ ʙᴇ
⠀⠀ɪ ʀᴜʟᴇ ᴛʜɪs ɪɴғᴇʀɴᴏ
⠀⠀ᴇɴᴛʜʀᴏɴᴇᴅ ғᴏʀ ᴇᴛᴇʀɴɪᴛʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_011
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴡᴏʀʟᴅ 
ɪɴᴠᴏʟᴠᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴍᴀsᴛᴇʀ ᴏғ ᴘᴜᴘᴘᴇᴛs,
⠀⠀ɪ'ᴍ ᴘᴜʟʟɪɴɢ ʏᴏᴜʀ sᴛʀɪɴɢs
⠀⠀ᴛᴡɪsᴛɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ
⠀⠀ᴀɴᴅ sᴍᴀsʜɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs
⠀⠀ʙʟɪɴᴅᴇᴅ ʙʏ ᴍᴇ,
⠀⠀ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ sᴇᴇ ᴀ ᴛʜɪɴɢ
⠀⠀ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟ ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ,
⠀⠀'ᴄᴀᴜsᴇ ɪ'ʟʟ ʜᴇᴀʀ ʏᴏᴜ sᴄʀᴇᴀᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_009
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴍᴀsᴛᴇʀ ᴏғ ᴘᴜᴘᴘᴇᴛs 
ɪᴍ ᴘᴜʟʟɪɴɢ ʏᴏᴜʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ɪ ᴄᴀɴ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ʜᴜʀᴛɪɴɢ
⠀⠀ɪ ғᴇᴇʟ ɪᴛ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs
⠀⠀ᴀ ғᴀᴍɪʟɪᴀʀ sᴛɪɴɢ ɪ ᴀʟᴡᴀʏs ʀᴇᴄᴏɢɴɪᴢᴇ
⠀⠀ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ sᴘᴇᴀᴋ ᴀᴡᴏʀᴅ
⠀⠀ʙᴜᴛ ɪ ᴄᴀɴ ʜᴇᴀʀ ᴡʜᴀᴛʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴀʏɪɴɢ
⠀⠀ɪ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴀs ʏᴏᴜ ʙᴜʀɴ
⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ʟɪғᴇ ᴀɢᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_007
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ɪ ᴄᴀɴ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜʀᴇ ʜᴜʀᴛɪɴɢ
ɪ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴛᴡɪsᴛᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴅɪʀᴛʏ
⠀⠀ᴛʜɪɴᴋ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴍᴇ
⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ ᴍᴇ
⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ɪᴛ ғɪɢᴜʀᴇᴅ ɪᴛ ᴏᴜᴛ
⠀⠀ʙᴏʏ ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ʙʀᴇᴀᴋɪɴɢ
⠀⠀ʙᴇᴛᴛᴇʀ ɢᴇᴛ ᴘʀᴀʏɪɴɢ
⠀⠀ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴀᴠɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_005
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴛᴡɪsᴛᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴅɪʀᴛʏ 
ᴛʜɪɴᴋ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴡᴀᴛᴄʜ ᴏᴜᴛ ᴄᴜᴢ ɪ'ᴍ ᴠɪᴄɪᴏᴜs
⠀⠀ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ᴀsᴋɪɴɢ ғᴏʀ ғᴏʀɢɪᴠᴇɴᴇss
⠀⠀ɪ'ʟʟ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ɢᴏ ʙᴀʟʟɪsᴛɪᴄ
⠀⠀ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴛᴏʀᴛᴜʀᴇ ɪs ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss
⠀⠀ᴀɴᴅ ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴡɪᴛɴᴇss
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_003
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ᴡᴀᴛᴄʜ ᴏᴜᴛ ᴄᴜᴢ ɪᴍ ᴠɪᴄɪᴏᴜs 
ᴀɴᴅ ɪᴍ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ʜɪs ᴄᴏʟᴅ ɢᴀᴢᴇ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇɴ'ᴛ ᴇxᴘᴇᴄᴛɪɴɢ ᴍᴇ ʜᴇʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴅɪᴅɴ'ᴛ ᴛʜɪɴᴋ ᴡᴇ'ᴅ ᴍᴇᴇᴛ ᴀɢᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛ ɪ ᴡᴀs ɢᴏɴᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀ᴀɴɢᴇʀ ᴀɴᴅ ᴅɪsʙᴇʟɪᴇғ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Avalon_Draco_001
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ʜɪs ᴄᴏʟᴅ ɢᴀᴢᴇ

ʏᴏᴜ

🌟Shoutout: Czy masz osobę, której możesz powiedzieć wszystko i wiesz, że nie będzie Cię oceniać?

mellyxcore’s Profile Photomel
╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ᴊᴜᴅɢᴇ ᴍᴇ
⠀⠀ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴄʜᴏɪᴄᴇs ɪ ᴍᴀᴅᴇ
⠀⠀ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴋɴᴏᴡ
⠀⠀ᴛʜᴇ ᴏᴘᴛɪᴏɴs ɪ ʜᴀᴅ
⠀⠀ᴛᴏ ᴄʜᴏᴏsᴇ ғʀᴏᴍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ᴊᴜᴅɢᴇ ᴍᴇ ʙʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ sᴇᴇɴ ɪɴ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ sᴇᴇɴ ɪɴ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪs ᴏɴʟʏ ᴡʜᴀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ'ᴠᴇ ᴄʜᴏsᴇɴ ᴛᴏ sʜᴏᴡ ʏᴏᴜ
⠀⠀ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ
⠀⠀ɴᴏᴛ ᴍʏ sᴛᴏʀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴏɴʟʏ ᴛʀᴜsᴛ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟɪᴛᴛʟᴇ ɢɪɴɢᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @dream_without_end_
╚══════════════════⚝══════════════════╝
⠀⠀
Shoutout Czy masz osobę której możesz powiedzieć wszystko i wiesz że nie będzie

Wszystkie odpisy oraz odpowiedzi na pytania pojawią się po majówce!

dvrkmagic’s Profile Photo⠀|⠀Avalon Mortain⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══⚝⠀Udanego odpoczynku!
Wszystkie odpisy oraz odpowiedzi na pytania pojawią się po majówce

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══⚝⠀ĸιѕѕ oғ deaтн⠀⚝══

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ɪ ɢᴏᴛ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ
⠀⠀ᴍʏ ᴄᴏɴᴄᴇɴᴛʀᴀᴛɪᴏɴ
⠀⠀ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ
⠀⠀sʜᴀᴅᴏᴡ ᴏғ ᴅᴇᴀᴛʜ
⠀⠀ᴀɴᴅ ᴛʜᴇɴ ɪ ᴛʀɪᴇᴅ ᴛᴏ
⠀⠀ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴀᴅᴠɪᴄᴇ
⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ᴍʏ ᴛᴇᴀᴄʜᴇʀ ᴛᴏʟᴅ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @dark_magic_virtuoso
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/kiss_of_death_07
╚══════════════════⚝══════════════════╝
ĸιѕѕ oғ deaтн

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══⚝⠀dυelѕ oғ ѕnaĸeѕ⠀⚝══

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀⠀ɪ ᴜɴᴅᴇʀsᴛᴀɴᴅ ᴅʀᴀᴄᴏ
⠀⠀⠀ɪ ᴋɴᴏᴡ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴇxᴄᴇᴘᴛ
⠀⠀⠀ᴡʜᴏ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ᴋɪʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/duels_of_snakes_20
╚══════════════════⚝══════════════════╝
dυelѕ oғ ѕnaĸeѕ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀══⚝⠀UWAGA⠀⚝══

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀⠀⠀⠀Witajcie moi drodzy!
⠀⠀⠀⠀⠀Nie, nie opuściłam fikcji na zawsze. Nie to chce
⠀⠀⠀⠀⠀Wam dzisiaj przekazać. Jednak myślę, że w życiu
⠀⠀⠀⠀⠀każdego z nas pojawia się taki okres, w którym
⠀⠀⠀⠀⠀natłok obowiązków nałożonych na nas przez
⠀⠀⠀⠀⠀codzienne czynności odbiera nam większość
⠀⠀⠀⠀⠀czasu oraz chęci. Nowe wyzwania pochłaniają
⠀⠀⠀⠀⠀mnie do tego stopnia, że kilkukrotnie zasnęłam
⠀⠀⠀⠀⠀na klawiaturze lub zwyczajnie nie miałam żadnych
⠀⠀⠀⠀⠀chęci do tworzenia.
⠀⠀⠀⠀⠀Nie przyszłam się tu jednak tłumaczyć, a obiecać
⠀⠀⠀⠀⠀wszystkim moim współautorom, że nie pozbędą się
⠀⠀⠀⠀⠀mnie tak łatwo. Jeszcze tutaj wrócę i to ze zdwojoną
⠀⠀⠀⠀⠀siłą!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mam nadzieję, że do niebawem!
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @thisfastestforencis @dark_magic_virtuoso
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @LOSTWIZARD @dream_without_end_
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @King_of_Slytherin
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀══⚝⠀deмon нonor⠀⚝══

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴋɴᴏᴡ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ɪɴ ᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀ᴅɪʀᴇ sɪᴛᴜᴀᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ʏᴇʟʟɪɴɢ ᴏɴʟʏ
⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴀᴋᴇs ɪᴛ ᴡᴏʀsᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴀᴛᴄʜ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴅᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @thisfastestforencis
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/D3MON_HONOR_02
╚══════════════════⚝══════════════════╝
deмon нonor

Next

Language: English