Ask @dvrkmagic:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══⚝⠀мyѕтerιeѕ oғ darĸneѕѕ⠀⚝══

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ ᴀʀᴛs ᴀʀᴇ ᴍᴀɴʏ, ᴠᴀʀɪᴇᴅ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴇᴠᴇʀ-ᴄʜᴀɴɢɪɴɢ, ᴀɴᴅ ᴇᴛᴇʀɴᴀʟ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪɢʜᴛɪɴɢ ᴛʜᴇᴍ ɪs ʟɪᴋᴇ ɪɢʜᴛɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀ ᴍᴀɴʏ-ʜᴇᴀᴅᴇᴅ ᴍᴏɴsᴛᴇʀ, ᴡʜɪᴄʜ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴇᴀᴄʜ ᴛɪᴍᴇ ᴀ ɴᴇᴄᴋ ɪs sᴇᴠᴇʀᴇᴅ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴘʀᴏᴜᴛs ᴀ ʜᴇᴀᴅ ᴇᴠᴇɴ ɪᴇʀᴄᴇʀ ᴀɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʟᴇᴠᴇʀᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʙᴇᴏʀᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ɪɢʜᴛɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜɪᴄʜ ɪs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴜɴɪxᴇᴅ, ᴍᴜᴛᴀᴛɪɴɢ, ɪɴᴅᴇsᴛʀᴜᴄᴛɪʙʟᴇ.❞
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀⠀ ⠀ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴀɴᴅ ɴᴇᴇᴅ ᴛʜɪs ᴋɴᴏᴡʟᴇᴅɢᴇ
⠀⠀⠀ ⠀ʏᴏᴜ'ʟʟ ʟᴏᴠᴇ ᴅᴀʀᴋ ᴀʀᴛs
⠀⠀⠀ ᴀɴᴅ sᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍᴇ ᴏʀ ᴍᴏʀᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @raven__king
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/mysteries_of_darkness_01
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

⠀══⚝⠀rυѕѕιan doll and ѕnaĸeѕ prιnceѕѕ #02⠀⚝══

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴏᴜᴛ, ᴍʏ ᴅᴇᴀʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ʜᴀᴛᴇ ᴅɪsᴏʙᴇᴅɪᴇɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ᴛᴏʟᴇʀᴀᴛᴇ ɪᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @P0IS0N0VS___FL0W3R
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀ https://justpaste.it/RVSSI4ND0LL_SN4K3SPRINC3SS_02
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

━ ❛ ᴴᵉˡˡᵒ, ᵇᵉᵃᵘᵗᶤᶠᵘˡ! ᴵˢ ᶤᵗ ˢᵒ ʰᵒᵗ ʰᵉʳᵉ ᵒʳ ᶤˢ ᶤᵗ ʲᵘˢᵗ ʸᵒᵘ? ╱⠀ℱᵒ̶ˡ̶ˡ̶ᵒ̶ʷ̶ᵉ̶ᵈ

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴰ͇ᵃ͇ᵐ͇ᶤ͇ᵉ͇ᶰ͇⠀ʟᴏɴɢ ᴛɪᴍᴇ ɴᴏ sᴇᴇ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ɪ'ᴠᴇ sᴛᴀʀᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴍɪss ʏᴏᴜʀ p̷r̷e̷t̷t̷y̷ Fᴀᴄᴇ
⠀⠀ ⠀⠀O̷f̷ ̷c̷o̷u̷r̷s̷e̷ ̷i̷t̷'̷s̷ ̷m̷e̷.̷ ̷Y̷o̷u̷ ̷k̷n̷o̷w̷,̷ ̷I̷'̷m̷ ̷h̷o̷t̷ ̷a̷s̷ ̷h̷e̷l̷l̷
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴏʜ, ɪᴛ's ᴊᴜsᴛ ʜᴏɢᴡᴀʀᴛs ᴅᴜɴɢᴇᴏɴs
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴠᴇʀʏ ʜᴏᴛ ᴀᴛᴍᴏsᴘʜᴇʀᴇ
⠀⠀ ⠀⠀ʙᴜᴛ ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴡʜᴀᴛ's ɢᴏɪɴɢ ᴏɴ ɪɴ ᴅᴜʀᴍsᴛʀᴀɴɢ?
⠀⠀ ⠀⠀ɪ ᴍɪss ᴏᴜʀ ᴘᴀʀᴛɪᴇs ᴀɴᴅ ʙ̷ʟ̷ᴀ̷ᴄ̷ᴋ̷ ᴍᴀɢɪᴄ ᴛʀᴀɪɴɪɴɢs
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀╱⠀ℱᵒ̶ˡ̶ˡ̶ᵒ̶ʷ̶ᵉ̶ᵈ ᵇ̶ᵃ̶ᶜ̶ᵏ̶ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ ᴀ̷s̷s̷ʜ̷ᴏ̷ʟ̷ᴇ̷
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

⠀⠀⠀⊰⠀⠀ ━ ⠀⠀ᶤᶰ ʳᵘˢˢᶤᵃᶰ ᶤᵗ ᶤˢ: тайна. ᶤᶰ ᶠʳᵉᶰᶜʰ ᶤᵗ ᶤˢ: мyѕтere. ᵃᶰᵈ ᶤᶰ ᵉᶰᵍˡᶤˢʰ: a ѕecreт. ᵈᵒ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ̷ˡ̷ᶤ̷ᵗ̷ᵗ̷ˡ̷ᵉ̷ ̷ ̷ secret?

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᴏʜ, ᴍʏ ᴅᴇᴀʀ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴛᴀʟᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ sᴇᴄʀᴇᴛs...
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ FINE
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ʙᴜᴛ Fɪʀsᴛ ɪ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ sᴜʀᴇ ᴛʜᴀᴛ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ɴᴏᴛ ᴀ ɢᴏssɪᴘ ɢɪʀʟ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᴏʀ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ ʏᴏᴜʀs
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᴅɪʀᴛʏ ʟɪᴛᴛʟᴇ sᴇᴄʀᴇᴛs.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ɪ'ʟʟ ɴᴏᴛ ᴛᴇʟʟ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴜɴᴛɪʟ ʏᴏᴜ ᴅɪᴇ,
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ɪ ̶ ̶̷̶ɴ̶̷̶ᴏ̶̷̶ᴛ̶̷̶ ᴘʀᴏᴍɪsᴇ ᴛʜᴀᴛ.
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Something about me?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Let's see, I'm...
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Aᴍʙɪᴛɪᴏᴜs
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Vɪᴏʟᴇɴᴛ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Aʀʀᴏɢᴀɴᴛ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Lᴏʏᴀʟ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Oʙsᴛɪɴᴀᴛᴇ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Nᴇᴜʀᴏᴛɪᴄ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Dᴇᴛᴇʀᴍɪɴᴇᴅ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Eɢᴏɪsᴛɪᴄ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Mᴇʀᴄɪʟᴇss
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Oʙsᴇʀᴠᴀɴᴛ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Rᴇsᴇʀᴠᴇᴅ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Tᴏᴜɢʜ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Aʀʙɪᴛʀᴀʀʏ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Iᴍᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Nᴏɴᴄʜᴀʟᴀɴᴛ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀And darling remember:
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ I always get what I want.
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ALEXANDER AND AVALON
⠀⠀ᵖᵃʳᵗ ᵒⁿᵉ https://justpaste.it/Avalon_Alexander_01
⠀⠀ᵖᵃʳᵗ ᵗʷᵒ https://justpaste.it/Avalon_Alexander_02
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ❝ʀɪᴅᴅʟᴇ? ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ʜᴇᴀʀᴅ ᴛʜᴀᴛ ɴᴀᴍᴇ.❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀« @AlexanderMarvoloRiddle »
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

Gdzie można napisać prywatnie?

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀ ⠀ ⠀ ⠀Można się ze mną kontaktować poprzez GG.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀Numer jest podany w opisie. Na wszystkie
⠀ ⠀ ⠀ ⠀wiadomości staram się odpisywać jak najszybciej,
⠀ ⠀ ⠀ ⠀jednak najczęściej robię to wieczorami.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀Jeśli ktokolwiek ma jakieś pytania, które chciałby
⠀ ⠀ ⠀ ⠀szerzej omówić, to piszcie śmiało.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀Nie gryzę, jedynie połykam w całości.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❝We are all searching
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀for someone whose demons
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀play well with ours❞
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

Poszukujesz jakiejś postaci? Jakie wizerunki chciałabyś tu zobaczyć?

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀❝When night falls,
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ she cloaks the world
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀in impenetrable darkness...❞
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀ ⠀ ⠀ Poszukuję każdego, kto jest zainteresowany
⠀ ⠀ ⠀ stworzeniem jakiejś relacji oraz podjęciem wątku.
⠀ ⠀ ⠀ Nie mam żadnych wymagań, co do wizerunku oraz
⠀ ⠀ ⠀ historii danej postaci. Bądźcie kreatywni i dajcie
⠀ ⠀ ⠀ ponieść się wyobraźni lub przyjdźcie do mnie z
⠀ ⠀ ⠀ kanoniczną postacią. Wszystko zależy od Was.
⠀ ⠀ ⠀ Dla mnie liczy się dobra zabawa i miło spędzony
⠀ ⠀ ⠀ czas. Jednak nie pozwólcie mi za długo się nudzić,
⠀ ⠀ ⠀ nie jestem przyzwyczajona do czekania.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ W końcu zawsze dostaję to, czego chcę.
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

Piszesz jedynie w tematyce HP, czy w FB też?

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀ ⠀ ⠀ Stanowczo bardziej odpowiada mi tematyka HP,
⠀ ⠀ jednak jeśli masz jakiś ciekawy pomysł odnoście FB,
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀daj znać. Możemy spróbować stworzyć coś,
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ również w takich klimatach.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❝What doesn't kill me makes me vicious
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ I'm not gonna break, I can take
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ All that you can give
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀This is survival of the sickest
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ I am not afraid, bring the pain❞
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more

⠀⠀⠀⠀

╔══════════════════⚝══════════════════╗
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀You can try to know me,
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ but remember: ❝What doesn't kill you
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀makes you wish you were dead❞.
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀————- ⚝ —————
⠀ ⠀ ⠀ Możemy rozpocząć wspólną przygodę, jeśli jesteś
⠀ ⠀ wystarczająco odważny. Każdy prawdziwy czarodziej
⠀⠀ ⠀ jest mile widziany w moich progach. Jesteś z̲d̲r̲a̲j̲c̲ą̲
⠀ ⠀ ⠀lub masz b̲r̲u̲d̲n̲ą̲ ̲k̲r̲e̲w̲? W takim wypadku nie mam
⠀ ⠀ ⠀pojęcia, co tu jeszcze robisz, chyba, że znudziło Ci
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ się życie i masz zamiar zostać moją z̲a̲b̲a̲w̲k̲ą̲.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Nie? Wielka szkoda...
╚══════════════════⚝══════════════════╝

View more