Ask @ridercz:

Jaký máš názor na DotVVM z hlediska udržitelnosti a budoucnosti? Použil bys ho na novém projekty nebo raději "pro jistotu" (z hlediska výhledu, podpory atd.) ASP.NET Core Razor Pages nebo ASP.NET MVC Core (+ Angular/React apod.)?

Jsem programátor, ne orákulum. O udržitelnosti "oficiálních" Microsoft technologií by mohli obšírně hovořit třeba programátoři v Silverlightu.
DotVVM používám, jako limitující faktor nevidím nejistou budoucnost, ale relativně malý počet lidí, kteří ho znají a používají.

View more

In your opinion, what book should everyone read?

There is no such book. Knowledge, wisdom nor understanding the world does not come from single book - any book. Only religious fanatics think so and even they can't agree on which book is the right one. Everyone should read as many books as possible. With different viewpoints and opinions. Only then they will know something of value.

View more

Na co by si v business orientované webové aplikaci hostované v Azure WebApps použil Azure Table Storage ? A jaké vidíš jeho výhody / nevýhody oproti podobnému DocumentDB ?

K ukládání semistrukturovaných dat, do nichž není třeba se dotazovat, například různá nastavení per uživatele apod. DocumentDB vůbec neznám, ještě jsem neměl čas/potřebu se jí zabývat.

View more

Whats your definition of hard luck? ?

An old man turned 98
He won the lottery and died the next day
It's a black fly in your Chardonnay
It's a death row pardon two minutes too late
It's like rain on your wedding day
It's a free ride when you've already paid
It's the good advice that you just didn't take
It's a traffic jam when you're already late
It's a no-smoking sign on your cigarette break
It's like ten thousand spoons when all you need is a knife
It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife
And isn't it ironic
Don't you think?

View more

+1 answer Read more

what makes a guy hot?

In my eyes, there are two aspects: body and head.
The body is easiest to define: to be balanced, in moderation. I don't like extremes, neither overly muscled nor overly slender. I don't even care much about faces, but nice ass, back and shoulders are what makes guy hot.
Regarding head, if we are talking about "hot", it usually denotes physical atractiveness, so I don't insist on superb intelligence or character, but extreme stupidity pisses me off even in this context. Of course the "hot" guy should have a nicely perverted mind to fit with *my* perversion, because what I would do with a hot guy, who is totally vanilla or have kinks that aren't interesting for me?

View more

Next